Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 28/08/2019-15:39:00 PM
Tiêu chí xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Kiến nghị của Công ty Cổ phần thương mại - Dịch vụ Bến Thành.

Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Bến Thành là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp Nhà nước.

Tại thời điểm cổ phần hóa, toàn bộ cổ đông của Công ty đều là tổ chức, cá nhân trong nước.

Năm 2010, khi Công ty tiến hành niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thì một số cá nhân, tổ chức nước ngoài đã mua cổ phần của Công ty. Do đó, hiện nay, trong tổng số cổ đông của Công ty có một số cổ đông là cổ đông nước ngoài chiếm tỉ lệ 0,65% vốn điều lệ.

Theo quy định tại Khoản 17, Điều 3 Luật đầu tư 2014 thì: "Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông".

Vậy cho Công ty được hỏi là Công ty có bị xem là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Khoản 17 Điều 3 Luật đầu tư quy định: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông”.

Khoản 14 Điều 3 Luật đầu tư quy định: “Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty có nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông thì được coi là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật đầu tư, tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp: có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh; có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên; có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.

Khoản 2 Điều 23 Luật đầu tư quy định: “Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này thực hiện điều kiện và thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư trong nước khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Công ty để biết, thực hiện theo quy định của pháp luật./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 384
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.