Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 31/08/2019-14:14:00 PM
Chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị khi tham dự thầu
Kiến nghị của Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Lấp Vò (theo Công văn số 7262/VPCP-ĐMDN ngày 15/8/2019 của Văn phòng Chính phủ).

1. Mẫu Hồ sơ mời thầu xây lắp áp dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ (Mẫu số 01) ban hành kèm theo Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp tại Chương IV. Biểu mẫu dự thầu có quy định:

a. Mẫu số 15: Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt:

- Nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt có năng lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu quy định tại điểm a Mục 2.2 Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá HSDT và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

b. Mẫu số 16: Bảng kê khai thiết bị:

Nhà thầu chỉ được kê khai những thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng yêu cầu đối với các thiết bị chính như đã nêu trong danh sách theo yêu cầu quy định tại Điểm b Mục 2.2 Chương III - Tiêu chuẩn đánh giá HSDT mà có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian huy động trùng với thời gian thực hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

2. Tại Khoản 3, Điều 5 đánh giá hồ sơ dự thầu của Thông tư 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu quy định:

Trường hợp nhà thầu cùng lúc tham dự thầu nhiều gói thầu và được đánh giá xếp hạng thứ nhất đối với gói thầu này đồng thời trúng thầu ở một hoặc nhiều gói thầu khác thì chủ đầu tư, bên mời thầu phải làm rõ khả năng thực hiện gói thầu của nhà thầu này trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Vậy tôi xin hỏi trường hợp khi nhà thầu tham dự thầu cùng lúc nhiều gói thầu (hoặc đã trúng thầu 01 gói thầu và tham dự thầu ở các gói thầu khác) nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị trùng nhau thì hồ sơ dự thầu nhà thầu có bị loại hay chủ đầu tư, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu chứng minh khả năng huy động nhân sự, thiết bị của nhà thầu cùng lúc thực hiện các gói thầu, theo đó:

- Nếu thời gian làm việc của từng nhân sự chủ chốt, thiết bị cho các gói thầu không trùng lặp, bảo đảm việc huy động đầy đủ nhân sự chủ chốt, thiết bị để thực hiện cả hai gói thầu theo tiến độ thì nhà thầu được đề xuất trúng thầu các gói thầu này;

- Nếu thời gian làm việc của từng nhân sự chủ chốt, thiết bị cho các gói thầu có sự trùng lặp, dẫn tới không huy động được đầy đủ nhân sự chủ chốt, thiết bị để thực hiện các gói thầu theo tiến độ thì nhà thầu được lựa chọn trúng thầu một trong các gói thầu./.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 15 khoản 1) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khác trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghỉệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

Theo hướng dẫn tại Mẫu số 15 và Mẫu số 18 Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu phải đề xuất một số vị trí nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu để thực hiện gói thầu theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Theo đó, nhà thầu phải kê khai những nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đáp ứng các yêu cầu quy định tại hồ sơ mời thầu và có thể sẵn sàng huy động cho gói thầu; không được kê khai những nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gái thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.

Đối với trường hợp của Quý Ban, việc đánh giá về nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu thực hiện theo quy định nêu trong hồ sơ mời thầu, trên cơ sở hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trong đó, cần được xem xét theo 2 trường hợp như sau:

- Trường hợp nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị đã huy động cho gói thầu khác mà nhà thầu đã trúng thầu, ký hợp đồng và có thời gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói thầu này thì bị coi là gian lận khi kê khai thông tin tham dự ở gói thầu này;

- Trường họp nhà thầu tham dự hai gói thầu, pháp luật về đấu thầu không có quy định cấm nhà thầu kê khai nhân sự, thiết bị giống nhau khi tham dự nhiều gói thầu trong cùng một khoảng thời gian. Trong trường hợp này, nếu nhà thầu được xếp hạng thứ nhất ở tất cả các gói thầu thì bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu làm rõ về khả năng huy động nhân sự, thiết bị để thực hiện các gói thầu này trong quá trình thương thảo hợp đồng, cụ thể: (i) Trường hợp thời gian huy động nhân sự, thiết bị cho các gói thầu là xen kẽ, không trùng nhau, bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện gói thầu thì nhà thầu được coi là đáp ứng yêu cầu về huy động nhân sự, thiết bị ở tất cả các gói thầu; (ii) Trường hợp thời gian huy động nhân sự, thiết bị cho các gói thầu có sự trùng lặp dẫn tới không huy động được đầy đủ nhân sự, thiết bị để thực hiện gói thầu theo đúng tiến độ thì nhà thầu được lựa chọn trúng thầu một gói thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 4525
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.