Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 31/08/2019-14:18:00 PM
Quy định thời hạn Giấy phép cho thuê lại lao động trong hồ sơ mời thầu
Kiến nghị của ông Trần Xuân Việt, Công ty CP ĐTKT KCN Đông Xuyên (theo Công văn số 7389/VPCP-ĐMDN ngày 19/8/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Trong Hồ sơ mời thầu (HSMT) về cho thuê lại lao động, mục Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực kỹ thuật, tiêu chí năng lực và kinh nghiệm, bên mời thầu có quy định thời hạn Giấy phép cho thuê lại lao động (Giấy phép) đến tháng 4/2020 là điều kiên phải thỏa mãn.

Giấy phép cho thuê lại lao động của Công ty tôi thời hạn đến tháng 12/2019 nên đã bị bên mời thầu đánh giá là không đạt yêu cầu, mặc dù chúng tôi đã cam kết trong hồ sơ dự thầu sẽ gia hạn Giấy phép theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bên mời thầu cũng không có công văn yêu cầu chúng tôi làm rõ về tiêu chí này.

Căn cứ Khoản 1,2, Điều 12 Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 quy định:

1. Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động có thời hạn tối đa không quá 36 tháng.

2. Trường hợp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động thì thời hạn không quá 24 tháng; số lần gia hạn không quá 02 lần.

Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động của chúng tôi được cấp lần đầu thời hạn 36 tháng, từ tháng 12/2014 đến tháng 12/2017. Được gia hạn lần 1 thời hạn 24 tháng, từ tháng 12/2017 đến tháng 12/2019 đúng theo như quy định nêu trên và đến nay vẫn còn hạn.

Điều này có nghĩa là thời hạn Giấy phép là do Nghị định nêu trên quy định (hiện nay là Nghị định 29/2019/NĐ-CP), doanh nghiệp không thể xin thời hạn Giấy phép dài hơn.

Như vây, việc bên mời thầu đưa quy định thời hạn Giấy phép đến tháng 4/2020 có hạn chế sự tham gia của nhà thầu, vi phạm quy định tại Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay không? Và khi nhận thấy Giấy phép của chúng tôi trong hồ sơ dự thầu đến thời hạn tháng 12/2019 đã có công văn đánh giá không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mà không đề nghị chúng tôi làm rõ thì có thực hiện đúng quy định không?

Kính mong Quý cơ quan xem xét và phản hồi sớm.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật đấu thầu (Điều 3 khoản 1) quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo đó, việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu phải tuân thủ quy định nêu trên. Trường hợp pháp luật về lao động quy định trong thời gian thực hiện gói thầu nhà thầu tham dự thầu phải có giấy phép cho thuê lại lao động còn hiệu lực thì nhà thầu phải đáp ứng nội dung này. Trường hợp tại thời điểm đánh giá hồ sơ dự thầu, giấy phép cho thuê lại lao động của nhà thầu còn hiệu lực nhưng không đáp ứng thời gian theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ về nội dung này theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; trường hợp sau khi làm rõ, nhà thầu cung cấp được giấy phép cho thuê lại lao động đáp ứng theo quy định của pháp luật về lao động thì bên mời thầu phải tiếp nhận để xem xét, đánh giá./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 346
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.