Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 01/09/2019-10:07:00 AM
Kiến nghị về việc: Thủ tục sau khi kết thúc thời gian hoạt động dự án
Kiến nghị của Công ty Sản xuất phanh Nissin Việt Nam.

Công ty chúng tôi là doanh nghiệp FDI, 100% vốn đầu tư của Nhật Bản. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phanh xe ô tô, xe máy, được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với thời gian hoạt động của dự án: 35 năm kể từ ngày 19/10/1996.

Hiện tại, Công ty đã hoạt động được hơn 22 năm nên chúng tôi cần xây dựng kế hoạch hoạt động sau khi dự án hết thời gian hoạt động.

Trong quá trình xây dựng kế hoạch chúng tôi gặp phải một số khó khăn về việc xử lý tài sản của Công ty sau khi dự án chấm dứt và thủ tục về việc gia hạn dự án. Vậy, kính mong Quý Bộ hướng dẫn một số nội dung sau:

1. Trường hợp, chúng tôi muốn dự án tiếp tục hoạt động sau khi hết thời gian hoạt động được cấp phép thì chúng tôi phải thực hiện những thủ tục gì để dự án của chúng tôi tiếp tục hoạt động? Các thủ tục này phải thực hiện khi nào?

2. Trường hợp, Công ty chấm dứt hoạt động khi dự án hết thời gian hoạt động thì tài sản của Công ty sẽ được xử lý như thế nào? Quyền sử dụng đất của dự án đang được thuê trả tiền hàng năm thì Công ty chúng tôi phải thực hiện thủ tục gì? Công ty chúng tôi có phải khôi phục lại tình trạng đất của dự án như khi Nhà nước giao đất không?

Kính mong, Quý Bộ phản hồi sớm để chúng tôi có thể thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Điều 43 Luật đầu tư. Trước khi hết thời hạn hoạt động của dự án mà nhà đầu tư muốn gia hạn thời hạn hoạt động thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 40 Luật đầu tư và Điều 34 Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động dự án, thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định 118/2015/NĐ-CP. Nhà đầu tư tự thanh lý dự án theo quy định của pháp luật về thanh lý tài sản khi dự án đầu tư chấm dứt hoạt động. Đối với dự án đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đề nghị Quý Công ty liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để được hướng dẫn quy trình, thủ tục chi tiết./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 222
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.