Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 11/09/2019-08:53:00 AM
Tư vấn lựa chọn nhà thầu
Kiến nghị của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại (Công văn số 7392/VPCP-ĐMDN ngày 19/8/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Đơn vị xin hỏi Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp chủ đầu tư không đủ chức năng thẩm quyền để tổ chức lựa chọn nhà thầu mà bắt buộc phải thuê đơn vị tư vấn làm bên mời thầu thì đơn vị xin hỏi khi phát hành hồ sơ mời thầu thì số tiền bán hồ sơ mời thầu đó sẽ do chủ đầu tư hay là bên mời thầu thu và xuất hoá đơn vậy?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 14 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trường hợp chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước khi hồ sơ dự thầu được tiếp nhận.

Theo đó, việc thu tiền bán hồ sơ mời thầu thuộc trách nhiệm của bên mời thầu; tuy nhiên, trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn làm bên mời thầu thì được hiểu là tư vấn thu tiền hộ chủ đầu tư và việc sử dụng tiền bán hồ sơ mời thầu, quyết toán thu chi khoản tiền này thực hiện theo Thông tư số 190/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, việc xuất hóa đơn thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 392
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.