Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 11/09/2019-08:54:00 AM
Hướng dẫn triển khai đấu thầu qua mạng
Kiến nghị của ông Nguyễn Văn Hà, Phòng Vật tư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh (Công văn số 7433/VPCP-ĐMDN ngày 20/8/2019 của Văn phòng Chính).

Theo quy định tại Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng ngân sách Nhà nước và Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

Các đơn vị phải bảo đảm tỷ lệ đấu thầu qua mạng năm 2019 theo hình thức chào hàng cạnh tranh, đấu thầu rộng rãi đạt tối thiểu 50% về số lượng gói thầu và 15% về tổng giá trị gói thầu.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu với gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao can thiệp tim mạch (giá gói thầu 71.344.822.400 đồng) và gói thầu mua sắm vật tư tiêu hao điện quang can thiệp (giá gói thầu 23.476.349.160 đồng), hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Do các mặt hàng trong hai gói thầu này là các mặt hàng đặc thù, kỹ thuật cao, nhiều chủng loại, một nhà thầu sẽ không thể cung cấp được toàn bộ các mặt hàng, nên đơn vị dự kiến sẽ xét thầu theo từng mặt hàng.

Bệnh viện dự kiến đấu thầu qua mạng, tuy nhiên qua nghiên cứu về đấu thầu qua mạng nhận thấy trên mạng không đáp ứng được việc xét thầu theo từng mặt hàng mà mới chỉ đáp ứng được xét thầu theo giá trị gói thầu.

Do vậy trong trường hợp này, Bệnh viện có thể phải tổ chức đấu thầu không qua mạng (nếu như vậy thì tính từ đầu năm 2019 đến thời điểm đấu thầu xong 2 gói thầu này thì tỷ lệ đấu thầu rộng rãi qua mạng của bệnh viện đạt 85%, giá trị đấu thầu qua mạng đạt 44,27%).

Để bảo đảm thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh xin hỏi:

1/ Bệnh viện tổ chức đấu thầu 2 gói thầu nêu trên không qua mạng có được phép không?

2/ Nếu bắt buộc phải đấu thầu qua mạng, bệnh viện xin ý kiến tư vấn về việc xét thầu theo từng mặt hàng qua mạng như thế nào?

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn!

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì Thông tư này không áp dụng đối với gói thầu chia thành nhiều phần. Trường hợp cần áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu chia thành nhiều phần thì phải tách các phần thành gói thầu riêng biệt để lựa chọn nhà thầu.

Đối với vấn đề của Quý Bệnh viện, do Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia chưa áp dụng đối với gói thầu chia thành nhiều phần nên Quý Bệnh viện có thể xem xét, tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy trình thông thường hoặc tách các phần thành gói thầu riêng biệt để lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định nêu trên./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 358
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.