Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 3 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 17/09/2019-09:26:00 AM
Bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135
(MPI) - Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, chiều ngày 16/9/2019, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135.

Trình bày Tờ trình về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, Dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135” sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1788/QĐ-TTg ngày 13/11/2017, trong đó giao Ủy ban Dân tộc là Cơ quan chủ quản Dự án, các xã thuộc Chương trình 135 của 5 tỉnh bao gồm: Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh là đơn vị thụ hưởng dự án.

Theo Thỏa thuận tài trợ đã được đại diện cấp có thẩm quyền giữa Ủy ban Dân tộc và Đại sứ quán Ai-len ký kết ngày 15/11/2017, Chính phủ Ai-len cam kết sẽ viện trợ không hoàn lại tối đa 12 triệu Euro (tương đương khoảng 318.354 triệu đồng) cho Dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135” trong 4 năm tài khóa từ 2017 đến 2020.

Năm 2018, trên cơ sở thỏa thuận cam kết của Chính phủ Ai-len, căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Thông báo số 2165/TB-TKQH ngày 16/8/2018 và Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, 05 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh được giao dự toán chi đầu tư từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại năm 2018 là 79,854 tỷ đồng để thực hiện dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135”.

Qua báo cáo của các địa phương và kết quả kiểm tra, đánh giá của Đoàn Công tác do Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương liên quan thành lập, đến ngày 30/6/2019 cơ bản các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại các xã thuộc Chương trình 135 của 05 địa phương nêu trên đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, tỷ lệ giải ngân đạt 89% kế hoạch, đáp ứng yêu cầu quy định tại Thỏa thuận tài trợ. Vì vậy, ngày 05/6/2019, Đại sứ quán Ai-len đã có Công thư gửi Ủy ban Dân tộc cho phép tiếp tục phân bổ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại 77,49 tỷ đồng (ngày 07/12/2018 Chính phủ Ai-len đã chuyển 3 triệu Euro (tương đương 77.490 triệu đồng) vào ngân sách nhà nước) cho 05 tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Trị, Kon Tum và Trà Vinh.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình của Chính phủ. Ảnh: Quochoi

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự toán thu viện trợ không hoàn lại năm 2019 được Quốc hội phê duyệt tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 là 4.000 tỷ đồng, được sử dụng để đáp ứng các nhiệm vụ chi theo dự toán, bao gồm cả chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên.

Theo cơ chế thỏa thuận về việc phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho Dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135”, hằng năm, hai bên sẽ đánh giá tình hình triển khai các dự án. Khoản hỗ trợ cho các năm tiếp theo dựa trên nguồn lực của Chính phủ Ai-len và phụ thuộc vào kết quả thực hiện nguồn hỗ trợ của Chính phủ Ai-len trong những năm trước đó. Nếu bất kỳ tỉnh nào trong các tỉnh trên không đảm bảo tiến độ và các yêu cầu như đã cam kết, hai bên sẽ thống nhất phân bổ nguồn viện trợ cho tỉnh mới. Đây chính là lý do dẫn đến khoản vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai-len cho Dự án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135” không được tổng hợp, bố trí ngay vào dự toán năm 2019 khi trình Quốc hội quyết định vào tháng 11/2018 (chưa có trong 4.000 tỷ đồng dự toán thu, chi viện trợ không hoàn lại năm 2019 đã được Quốc hội quyết định) vì tại thời điểm tổng hợp dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 chưa có đánh giá tình hình thực hiện dự án của 05 tỉnh nêu trên, chưa có ý kiến của Nhà tài trợ về phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại cho năm 2019.

Căn cứ khoản 3 Điều 51 Luật ngân sách nhà nước năm 2015 “Chi đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ chưa được dự toán hoặc vượt so với dự toán được giao, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất”, để tạo điều kiện cho các địa phương tiếp tục triển khai dự án, đáp ứng tiến độ giải ngân theo yêu cầu của Nhà tài trợ (theo yêu cầu của Nhà tài trợ, trước ngày 30/9/2019 các địa phương nhận được thông báo vốn để triển khai dự án), Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phương án phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại năm 2019 của Chính phủ Ai-len là 77,49 tỷ đồng cho 05 địa phương, gồm: Hà Giang 18 tỷ đồng, Hòa Bình 20,9 tỷ đồng, Quảng Trị 9,49 tỷ đồng, Kon Tum 19,2 tỷ đồng và Trà Vinh 9,9 tỷ đồng.

Tại phiên họp, sau khi nghe trình bày Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết nhất trí với đề xuất của Chính phủ về phương án phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại năm 2019 của Chính phủ Ai-len số tiền 77.490 triệu đồng cho 05 địa phương. Đồng thời, giao Chính phủ tổng hợp, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, bảo đảm tuân thủ đúng quy trình theo quy định của pháp luật./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 521
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.