Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 03/09/2019-21:47:00 PM
90,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 8 tháng năm 2019

(MPI) – Theo Báo cáo số 131/BC-TCTK ngày 28/8/2019 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 8 tháng năm 2019, cả nước có 90,5 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.150,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 31% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,7 tỷ đồng, tăng 26,6%.

Trong tháng 8/2019, cả nước có 11.177 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 151,3 nghìn tỷ đồng, giảm 9,5% về số doanh nghiệp và tăng 8,7% về số vốn đăng ký so với tháng 7/2019, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 13,5 tỷ đồng, tăng 20,1%, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 88,3 nghìn người, giảm 6,9%. Trong tháng, cả nước còn có 1.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 41% so với tháng 7/2019, 1.200 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 52%, có 2.096 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 15,2%, có 1.295 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 9,7%.

Trong 8 tháng năm 2019, nếu tính cả 1.603,7 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế là 2.754,4 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 25,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng lên gần 116 nghìn doanh nghiệp. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng năm 2019 là 832,3 nghìn người, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo khu vực kinh tế, trong 8 tháng năm 2019 có 1,3 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,4% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, có 24,5 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 27%, có 64,7 nghìn doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,6%. Trong đó, phần lớn các lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018: Có 11,6 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,8%), tăng 0,8%, 11,5 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,7%), tăng 5,4%, 7,6 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 8,4%), tăng 14,2%... Có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2018: Bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 29,5 nghìn doanh nghiệp (chiếm 32,6%), giảm 0,5%, dịch vụ lưu trú và ăn uống có 4,3 nghìn doanh nghiệp (chiếm 4,8%), giảm 5,7%...

Trong 8 tháng năm 2019, hầu hết các vùng kinh tế có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2018: Vùng Đồng bằng sông Hồng có 27,6 nghìn doanh nghiệp, tăng 5,5% (vốn đăng ký đạt 325,9 nghìn tỷ đồng, tăng 24,3%), Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 12,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 4,5% (vốn đăng ký 122,6 nghìn tỷ đồng, tăng 10,2%)... Riêng vùng Trung du và miền núi phía Bắc có số doanh nghiệp thành lập mới đạt 3,5 nghìn doanh nghiệp, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2018 (vốn đăng ký 40,8 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4%).

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 8 tháng năm 2019 là 20,1 nghìn doanh nghiệp, giảm 7% so với cùng kỳ năm 2018. Theo lĩnh vực hoạt động, có 7,8 nghìn doanh nghiệp ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (chiếm 38,8%), giảm 8% so với cùng kỳ năm 2018, có 2,9 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 14,5%), giảm 10,6%, có 2,6 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), giảm 4,7%, có 1,2 nghìn doanh nghiệp vận tải, kho bãi (chiếm 5,9%), giảm 10,7%, có 1 nghìn doanh nghiệp dịch vụ lưu trú và ăn uống (chiếm 5%), giảm 13,2%... /.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 163
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.