Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 21/09/2019-17:14:00 PM
Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg
(MPI) - Ngày 20/9/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch số 6858/KH-BKHĐT thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Kế hoạch được ban hành nhằm mục đích tổ chức quán triệt đầy đủ Chỉ thị số 10/CT-TTg đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, giúp kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vì động cơ vụ lợi lợi dụng vị trí công tác, lợi dụng kẽ hở về cơ chế, chính sách, pháp luật để tham nhũng, tiêu cực. Ngoài ra, nâng cao tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg và Kế hoạch này phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên. Người đứng đầu các đơn vị trong Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi, quyền hạn được giao.

Theo Kế hoạch, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu chỉ đạo tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, cụ thể: Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Bên cạnh đó, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi, quyền hạn được giao.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, giờ giấc làm việc, đảm bảo giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng không giải thích rõ ràng, không giải quyết.

Ngoài ra, cần xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với những cá nhân có hành vi tham nhũng, người bao che hành vi tham nhũng, ngăn cản việc chống tham nhũng đồng thời xem xét trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị để xảy ra vi phạm trong đơn vị mình. Thực hiện nghiêm túc quy định của Luật tiếp công dân, tôn trọng lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, dân chủ, công tâm, khách quan, kịp thời, đúng thẩm quyền trong giải quyết các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp, đơn giản thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình.

Trong việc thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý, các đơn vị thuộc Bộ căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện: Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo tính minh bạch. Khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp. Rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh gọn, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian giải quyết, không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần và nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị.

Đồng thời, thực hiện công khai thời gian, địa điểm tiếp công dân của người đứng đầu đơn vị tại trụ sở làm việc, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của Bộ, của đơn vị. Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà. Công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; thực hiện định kỳ báo cáo trong các báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của Bộ, xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện giám sát bằng công nghệ hiện đại tại nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp (như ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến...).

Ngoài ra, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN, tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm…

Theo Kế hoạch, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị trong Bộ chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung, nhiệm vụ tại Kế hoạch này, trong đó chú trọng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong đơn vị mình; báo cáo kết quả thực hiện trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng định kỳ quý, 6 tháng, cả năm về Thanh tra Bộ để báo cáo Bộ trưởng, Ban Cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật đảm bảo tính minh bạch; khắc phục những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp. Vụ Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Bộ đẩy mạnh việc đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Cổng thông tin điện tử của Bộ, các Báo, Tạp chí thuộc Bộ thực hiện các tin, bài tuyên truyền, phổ biến và thông tin tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg…/.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 652
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.