Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020
English
a A
Ngày 27/09/2019-14:20:00 PM
Dự thảo Nghị quyết Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW của Bộ Chính trị về đầu tư nước ngoài

Tại Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Căn cứ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW. Để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Cơ quan có ý kiến góp ý đối với Dự thảo.

Ý kiến góp ý gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội trước ngày 05/10/2019 để kịp tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ. Đầu mối liên hệ: Nguyễn Phương Thảo; Email: thaonp@mpi.gov.vn; Điện thoại: 024.37343761/0904138383./.


File đính kèm:
DuthaoCTHDcuaCPthuc_hienNQ50.doc

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 960
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.