Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 01/10/2019-15:57:00 PM
Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi dự án đầu tư được duyệt
Kiến nghị của ông Trần Văn Trọng (theo Công văn số số 7743/VPCP-ĐMDN ngày 28/8/2019 của Vãn phòng Chính phủ).

Tôi đang công tác tại một Ban quản lý dự án của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và được giao nhiệm vụquản lý điều hành số dự án do cơ quan làm chủ đầu tư.

Tại Mục a, Khoản 1, Điều 34 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với dự án“Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và các tài liệu có liên quan. Đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án thì căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư”

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 3 Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT thì đối với gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án khi áp dụng Thông tư này cần sửa đổi một số nội dung như sau:

a) Trường hợp đã xác định được chủ đầu tư, thay cụm từ “chủ đầu tư” bằng “Đơn vị thuộc chủ đầu tư”, thay “người có thẩm quyền” bằng “người đứng đầu chủ đầu tư”, thay Quyết định phê duyệt dự án bằng Quyết định phê duyệt tương ứng của người đứng đầu chủ đầu tư;

b) Trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư, thay cụm từ “chủ đầu tư” bằng “Đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án”, thay “người có thẩm quyền” bằng “người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án”, thay Quyết định phê duyệt dự án bằng Quyết định phê duyệt tương ứng của người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án.

Xin hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trước khi có quyết định phê duyệt dự án thìQuyết định phê duyệt tương ứng của người đứng đầu chủ đầu tưnêu trong Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT nêu trên là quyết định gì? Chủ đầu tư phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư để làm cơ sở lập kế hoạch cho giai đoạn này có được không?

Rất mong Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xem xét và phúc đá.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 Luật đấu thầu, đối với gói thầu cần thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải căn cứ theo quyết định của người đứng đầu chủ đầu tư hoặc người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư.

Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015, khi áp dụng Thông tư này, đối với gói thầu thực hiện trước khi có quyết định phê duyệt dự án và đã xác định được chủ đầu tư thì sửa đổi như sau: thay cụm từ “chủ đầu tư” bằng “Đơn vị thuộc chủ đầu tư”, thay “người có thẩm quyền” bằng “người đứng đầu chủ đầu tư”, thay Quyết định phê duyệt dự án bằng Quyết định phê duyệt tương ứng của người đứng đầu chủ đầu tư.

Theo đó, đối với gói thầu thực hiện trước khi có quyết định đầu tư và đã xác định được chủ đầu tư, người đứng đầu chủ đầu tư có trách nhiệm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu phục vụ công tác chuẩn bị dự án; việc phê duyệt căn cứ theo Quyết định của người có thẩm quyền về chủ trương đầu tư, các văn bản có liên quan của người đứng đầu đơn vị chủ đầu tư trong việc triển khai công tác chuẩn bị dự án. Ngoài ra, trường hợp đối với dự án đầu tư xây dựng công trình thì thẩm quyền phê duyệt dự toán thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2953
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.