Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 29/10/2019-14:17:00 PM
Sửa đổi Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp về yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp
Kiến nghị của bà Hiền Anh, Công ty Vàng trang sức VN (Công văn số 8938/VPCP-ĐMDN ngày 02/10/2019 của Văn phòng Chính phủ).

Luật doanh nghiệp năm 2014 tại Khoản 2, Điều 18 có quy định: “Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan đăng ký kinh doanh”.

Quy định này dẫn đến việc mọi hồ sơ thành lập doanh nghiệp đều có thể bị từ chối với lý do cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện quyền yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp.

Thực tế trong quá trình cấp đăng ký doanh nghiệp, các cơ quan đăng ký kinh doanh rất ít khi yêu cầu phiếu lý lịch tư pháp, điều đó có nghĩa là mọi doanh nghiệp đều rất bị động trong trường hợp của mình lại bị cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu, hay nói cách khác họ đều bị treo một “quả bom nổ chậm”.

Việc này rất ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp, tạo ra tâm lý không tốt đối với những người tham gia thành lập, trong nhiều trường hợp nhà đầu tư, người tham gia thành lập doanh nghiệp đã dừng việc tiếp tục đăng ký vì bị yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp (trong khi doanh nghiệp khác thì không bị yêu cầu).

Kiến nghị: Quy định yêu cầu về nộp Phiếu lý lịch tư pháp nằm trong Điểm e, Khoản 2, Điều 18 của Luật, trong việc xác định những người đang bị truy cứu, chấp hành án phạt, cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định theo quyết định của Tòa án.

Vì vậy:

1) Sửa đổi quy định theo hướng thu hẹp phạm vi đối tượng bị yêu cầu nộp Phiếu lý lịch tư pháp là những người mà trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp đó nay đã phá sản.

2) Sửa đổi theo hướng chuyển trách nhiệm cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp sang cho cơ quan quản lý tư pháp để phối hợp cung cấp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. Điều này phù hợp với Khoản 4, Điều 45 của Luật Lý lịch tư pháp.

3) Bãi bỏ quy định này nếu xét thấy cản trở trong việc gia nhập thị trường của các doanh nghiệp, tạo nên kẽ hở để cho một số cơ quan đăng ký kinh doanh lạm dụng quyền trong nhiều trường hợp không cần thiết.

Đề nghị: Đến nay Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tư pháp đã trình dự luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp đến Văn phòng Chính phủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy kiến nghị này được gửi đến Văn phòng Chính phủ để trực tiếp điều chỉnh để hoàn thiện để đưa ra thảo luận thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ nghiên cứu, tiếp tục tham vấn các cơ quan có liên quan để có sửa đổi phù hợp trong dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

Xin thông báo để bà và Quý Công ty được biết./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 311
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.