Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 08/11/2019-22:15:00 PM
Thay đổi thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ
(MPI) – Ngày 01/11/2019, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1505/QĐ-TTg về việc thay thế thành viên Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng. Ảnh: MPI

Tại Quyết định, Thủ tướng Chính phủ cử ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm thành viên Tổ công tác thay ông Nguyễn Văn Hiếu, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được nghỉ hưu theo chế độ.

Tổ công tác do Thủ tướng Chính phủ thành lập, hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền kiểm tra các Bộ, cơ quan, địa phương trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện nhiệm vụ điều phối trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao khi các Bộ, cơ quan, địa phương có ý kiến khác nhau.

Tổ công tác có quyền yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, các tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoạt động, Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra để kiểm tra các Bộ, cơ quan và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tại Văn phòng Chính phủ, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trên Hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi tại các Bộ, cơ quan, địa phương. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các Bộ, cơ quan, địa phương.

Đồng thời, đánh giá toàn diện, đầy đủ tiến độ, chất lượng, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao so với yêu cầu đề ra, có ý kiến về sự phù hợp của nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao so với thực tiễn. Kịp thời phát hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo đã giao để tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hướng giải quyết hoặc có biện pháp điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan. Định kỳ hằng tháng hoặc sau mỗi đợt kiểm tra, báo cáo đầy đủ và chính xác tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, kiến nghị các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của các Bộ, cơ quan, địa phương được kiểm tra, kiến nghị các biện pháp xử lý vi phạm theo quy định với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

Mai Phương
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 172
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.