Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 28/11/2019-17:11:00 PM
Cập nhật giá gói thầu theo quy định tại Nghị định số 68/2012/NĐ-CP
Kiến nghị của ông Phan Thành Tiến, Phòng Tài chính kế hoạch huyện Phú Quốc.

Tôi công tác tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phú Quốc. Cho tôi hỏi vấn đề về thẩm quyền cập nhật giá gói thầu. Ví dụ gói thầu A được phê duyệt thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu tháng 6/2019. Nhưng vì một số nguyên nhân đến tháng 10/2019 mới phát hành hồ sơ mời thầu. Khi đó bắt buộc phải cập nhật giá gói thầu trước khi mở thầu (đảm bảo tuân thủ về thời gian theo quy định). Cho tôi hỏi về 2 trường hợp:

1. Giá gói thầu cập nhật thấp hơn giá gói thầu phê duyệt trước đó thì thẩm quyền cập nhật thuộc về Chủ đầu tư hay Người quyết định đầu tư?

2. Giá gói thầu cập nhật cao hơn giá gói thầu phê duyệt trước đó nhưng không làm tăng tổng mức đầu tư thì thẩm quyền cập nhật thuộc về Chủ đầu tư hay Người quyết định đầu tư?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật đấu thầu (Điều 35 khoản 2 điểm a) quy định giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức ứầu tư hoặc dự toán (nếu có) đối với dự án; dự toán mua sắm đối với mua sắm thường xuyên. Giá gói thầu được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu càn thiết.

Đối với vấn đề của Quý Công dân, trường hợp gói thầu đã được phê duyệt dự toán thì trong khoảng thời gian 28 ngày trước ngày mở thầu, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật lại dự toán gói thầu cho phù hợp với giá cả thị trường tại thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường hợp sau khi cập nhật, nếu thầy cần thiết phải điều chỉnh dự toán gói thầu thì chủ đầu tư phải phê duyệt lại dự toán gói thầu theo quy định. Trong trường hợp này, nếu dự toán gói thầu được duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư chịu trách nhiệm xử lý tình huống theo quy định tại khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào những thông tin được cung cấp tại văn bản số 10113/VPCP-ĐMDN ngày 05/11/2019 của Văn phòng Chính phủ./


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 7123
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.