Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 6 tháng 4 năm 2020
English
a A
Ngày 09/12/2019-10:43:00 AM
Tìm nguồn thu khả thi để hỗ trợ xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam
Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch Việt Nam đã ra đời với mục đích đóng góp hiệu quả cho việc xúc tiến, quảng bá nhưng chưa thể vận hành vì còn có khó khăn, vướng mắc.