Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 25 tháng 2 năm 2020
English
a A
Ngày 23/12/2019-09:00:00 AM
Phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp - hội nhập, hiệu quả, bền vững
(MPI) – Đây là chủ đề của Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp diễn ra ngày 23/12/2019, tại Hà Nội. Hội nghị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tham dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, các Bộ, ngành và 63 địa phương, tổ chức quốc tế, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp.