Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 07/01/2020-08:11:00 AM
Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020 (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 06/01/2020, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020. Thứ trưởng, Bí thư Đảng ủy cơ quan Nguyễn Văn Trung chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Ngọc Bích cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan; Ủy viên Ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan; Bí thư, Phó Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, đồng chí Mai Ngọc Bích cho biết, năm 2019, Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban cán sự đảng lãnh đạo các cấp ủy Đảng trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy Đảng đã phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ các giải pháp để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Công tác Đảng nói chung và sinh hoạt Đảng nói riêng tại các đảng bộ, chi bộ đảm bảo theo đúng Điều lệ Đảng. Các cấp ủy Đảng đã thực hiện đúng kế hoạch đã đặt ra, nghiêm túc trong quán triệt, triển khai và cụ thể hóa các Nghị quyết, chú trọng công tác củng cố tổ chức cơ sở Đảng, công tác phát triển đảng viên. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên đã đi vào nề nếp. Công tác Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan có nhiều hoạt động tích cực, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị được triển khai nghiêm túc. Các phong trào thi đua sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và hưởng ứng 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc đạt những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, dự thảo Báo cáo cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại như việc sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề ở một số chi bộ chưa thường xuyên, chưa đảm bảo yêu cầu. Việc kiểm tra, giám sát đối với đảng viên ở chi bộ còn hạn chế. Công tác thông tin, báo cáo với Đảng ủy cấp trên ở một số tổ chức Đảng chưa kịp thời, chưa đảm bảo chất lượng và yêu cầu.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Mai Ngọc Bích nhấn mạnh, đây là năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư khóa XXIV, năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020. Đây cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bám sát sự Lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy cơ quan chỉ đạo thực hiện tốt 03 trọng tâm công tác. Một là, tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Hai là, tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung cho rằng, năm 2019 là năm chuyển biến rõ trong việc chuyển hướng tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, nổi bật là thể chế về quản lý quy hoạch, đầu tư công. Bộ đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và triển khai các hoạt động liên quan đến Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đồng thời, thực hiện tốt việc tham mưu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và kế hoạch ngân sách nhà nước năm 2019. Bộ đã chỉ đạo nghiên cứu, thực hiện các chính sách và giải pháp tiếp tục đổi mới, hoàn thiện nghiệp vụ thống kê nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với nền kinh tế, phản ánh toàn diện hơn phạm vi, quy mô của nền kinh tế…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, bên cạnh thực hiện công tác chuyên môn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm, làm tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội vì mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau và gần đây nhất là Lễ Phát động Sáng kiến Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam với mong muốn có nhiều hơn nữa sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức xã hội, cá nhân để tạo sức lan tỏa trong các hoạt động phát triển cộng đồng, bảo vệ người yếu thế.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Các ý kiến thống nhất với nội dung của Dự thảo và cho rằng, dự thảo Báo cáo thể hiện được sự quyết tâm đổi mới của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc tập trung xây dựng thể chế, quan tâm nhiều hơn tới đời sống, văn hóa tinh thần, chia sẻ với các nhóm yếu thế trong xã hội. Về công tác Đảng, có chuyển biến rõ rệt. Bộ đã thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển, biệt phái cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn, đồng thời tạo động lực mới, tư duy mới, đặc biệt, có cơ hội tiếp cận công việc mới vì sự phát triển chung của Ngành và của Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2862
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.