Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2020
English
a A
Ngày 14/01/2020-10:46:00 AM
Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành luật Đầu tư công
(MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan soạn thảo 04 Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư công (sửa đổi). Đến thời điểm hiện tại, các Dự thảo đã được gửi xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương và trình cấp có thẩm quyền theo quy định.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Cuộc họp. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Ngày 10/01/2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công. Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, ngày 13/01/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ về dự thảo Nghị định này.

Luật đầu tư công (sửa đổi) được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư công, đẩy mạnh việc phân cấp cho các Bộ, ngành, địa phương. Việc thực hiện Luật phải gắn liền với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế nói chung và cơ cấu lại đầu tư công nói riêng theo hướng sử dụng hiệu quả nguồn lực hạn hẹp của Nhà nước, tạo điều kiện khuyến khích sự tham gia đầu tư của khu vực tư nhân trong và ngoài nước, thông qua các hình thức đầu tư phù hợp, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, phục vụ tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Luật đầu tư công (sửa đổi) có nhiều điểm mới nổi bật như thống nhất được định nghĩa về nguồn vốn đầu tư công; đẩy mạnh phân cấp thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, đặc biệt là phân cấp triệt để quy trình thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, trở thành một nội dung của thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, do các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương thẩm định (trừ chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ). Luật đẩy mạnh việc phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương trong việc quyết định chủ trương đầu tư và đổi mới phương thức kế hoạch hóa. Đặc biệt, Luật đầu tư công (sửa đổi) tăng cường hơn tính công khai, minh bạch trong hoạt động đầu tư công thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến tới Chính phủ số, góp phần tích cực vào việc chống thất thoát, lãng phí. Theo đó, Luật quy định rõ về Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công. Hệ thống được xây dựng, triển khai thống nhất trên phạm vi cả nước phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư công, bao gồm việc tổng hợp, báo cáo, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; theo dõi, đánh giá chương trình, dự án đầu tư công; quản lý, lưu trữ, công khai dữ liệu theo quy định.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với một số Bộ, ngành liên quan soạn thảo 04 Nghị định hướng dẫn thi hành luật Đầu tư công (sửa đổi), gồm: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; Nghị định thay thế Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 và Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia. Đối với dự thảo Nghị định sửa đổi một số điều của Nghị định số 84 và Nghị định số 131, ngoài các nội dung liên quan đến Luật đầu tư công (sửa đổi), các Nghị định này còn có nội dung liên quan đến Luật đầu tư, Luật xây dựng, Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư và các Luật này đang trong quá trình xây dựng, sửa đổi. Do vậy, đối với 02 Nghị định này, bước đầu chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều và sau khi các Luật nêu trên được ban hành sẽ tiến hành sửa đổi toàn diện.

Toàn cảnh Cuộc họp. Ảnh: Đức Trung (MPI)

Tại cuộc họp, đại diện Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân trình bày một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp ngày 10/01/2020 về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và cho biết, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện Dự thảo, trong đó tập trung vào một số nội dung liên quan đến phân cấp quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án sử dụng vốn hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập; thẩm định nguồn vốn và khả năng cấn đối vốn của các chương trình, dự án; quy định các trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình, dự án; trường hợp kéo dài thời gian giải ngân vốn hằng năm; giao chỉ tiêu tăng trưởng vốn tín dụng; quy định quy trình, thủ tục đối với dự án giải phóng mặt bằng…

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công được xây dựng gồm các nội dung quy định chi tiết thi hành 15 Điều, khoản của Luật này (gồm: Khoản 6 Điều 5; Khoản 3 Điều 17; Khoản 1 Điều 28; Điều 32; Khoản 3 Điều 34; Khoản 6 Điều 35; Khoản 6 Điều 40; Khoản 6 Điều 43; Khoản 5 Điều 59; Khoản 2 Điều 65; Khoản 4 Điều 66; Khoản 9 Điều 67; Khoản 4 Điều 97; Điều 99). Đồng thời, quy định thêm việc quản lý thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về các nội dung nêu trên nhằm tiếp tục hoàn thiện Dự thảo. Trên cơ sở ý kiến trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát nội dung hoàn thiện Dự thảo để trình cấp có thẩm quyền ban hành./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 1331
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.