Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 13/02/2020-09:04:00 AM
Về việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn thực hiện Luật đầu tư và Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.

Bà Tạ Thị Như Quỳnh có câu hỏi về góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Công ty chúng tôi là tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh. Nay cùng với 02 tổ chức kinh tế có vốn nước ngoài khác muốn nhận chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần của các cổ đông trong 01 công ty trong nước. Lưu ý: 03 công ty nhận chuyển nhượng chưa từng tham gia góp cổ phần vào công ty này. Căn cứ Điều 26 Luật đầu tư và Điều 46 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, 03 tổ chức kinh tế không thuộc các trường hợp phải đăng ký góp vốn mua cổ phần.

Tuy nhiên, khi liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Dương, lấy lý do đầu mục hồ sơ theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP yêu cầu chúng tôi phải đăng ký góp vốn mua cổ phần với các trường hợp thuộc Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư.

Vì vậy, đề nghị Bộ kế hoạch và đầu tư cho chúng tôi hướng dẫn và giải đáp cụ thể để nhà đầu tư thực hiện.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Khoản 1 Điều 26 Luật đầu tư quy định nhà đầu tư thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế trong các trường hợp sau đây:

“a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài;

b) Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế”.

Khoản 1, Khoản 5 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh có nhiệm vụ, quyền hạn hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Do vậy, doanh nghiệp có thể liên hệ với Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được hướng dẫn cụ thể./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 404
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.