Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 7 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 21/02/2020-13:50:00 PM
Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc với tỉnh Tuyên Quang
(MPI) - Trong chuyến công tác tại các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, ngày 20/02/2020, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành của tỉnh Tuyên Quang.
Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác đã được nghe báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đến năm 2025.

Trong quá trình thực hiện Nghị quyết và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020, tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, sáng tạo thực hiện một số chương trình như: phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hạ tầng nông thôn theo phương châm "Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ". Tỉnh Tuyên Quang luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa gắn với phát triển du lịch, tích cực trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững, sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế... Với cơ chế, chính sách và cách làm phù hợp, những chương trình này đã được Nhân dân đồng tình hưởng ứng, cả hệ thống chính trị vào cuộc, đạt hiệu quả cao trong thực tiễn.

Theo báo cáo của tỉnh Tuyên Quang, trong các năm 2016-2019, tỉnh đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra. Tăng trưởng kinh tế năm 2019 đạt 8,05%, bình quân 4 năm (2016-2019) đạt 8,0%/năm, dự kiến năm 2020 đạt 9,45%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2019 đạt 39 triệu đồng/người, dự kiến năm 2020 đạt 45 triệu đồng/người (gấp1,6 lần so với năm 2015). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ, công nghiệp - xây dựng, giảm dần nông, lâm nghiệp, thủy sản.

Tỉnh Tuyên Quang luôn tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh. Hoàn thành đưa vào vận hành nhiều dự án sản xuất công nghiệp (nhà máy thép cán, nhà máy chế biến gỗ, nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, nhà máy may, nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và vật liệu xây dựng không nung...), đồng thời đang triển khai một số dự án có giá trị lớn (dự án bột giấy giai đoạn III, 03 nhà máy thủy điện...).

Bên cạnh đó, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản năm 2019 đạt 8.407,5 tỷ đồng, bằng 1,17 lần so với năm 2015, tăng bình quân 4,2%/năm… Ngoài ra, các công tác về phát triển du lịch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, bố trí nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng... luôn được lãnh đạo tỉnh, các sở, ban ngành sát sao chỉ đạo.

Tuyên Quang phấn đấu đến năm 2025, xây dựng kinh tế của tỉnh có mức tăng trưởng khá (tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 5 năm đạt trên 8,35%), thực hiện tái cơ cấu kinh tế (các ngành dịch vụ 42%, công nghiệp - xây dựng 39%, nông, lâm nghiệp, thủy sản 19%), đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực đổi mới, sáng tạo, chuyển biến mạnh mẽ để phát triển nhanh và bền vững. Khai thác hợp lý, hiệu quả các nguồn lực cho phát triển công nghiệp. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Tiếp tục phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, phát triển mạnh các thành phần kinh tế tư nhân, phấn đấu trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế. Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi tiềm năng và nguồn lực xã hội. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển cân đối giữa các vùng trong tỉnh, giảm nghèo nhanh, bền vững, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh…

Tại buổi làm việc tỉnh Tuyên Quang đã đưa ra một số kiến nghị, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác xây dựng, nâng cấp cải tạo một số tuyến đường giao thông kết nối với các tỉnh, các khu công nghiệp, khu du lịch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị các huyện, thành phố. Từ đó phát triển du lịch, khai thác quỹ đất, phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp dịch vụ, xây dựng nông thôn mới …

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Tuyên Quang cần khai thác tốt tiềm năng về giá trị văn hóa, tiềm năng đất đai, tài nguyên rừng, phát triển du lịch. Tỉnh phải chú trọng phát triển rừng bền vững, ổn định dân cư, nâng cao đời sống Nhân dân, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Bên cạnh đó, Tỉnh cần quan tâm thực hiện các dự án hướng tới sinh kế cho người dân, tránh đầu tư dàn trải, thực hiện liên kết giữa nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã trong sản xuất và các chuỗi giá trị. Đồng thời, cần đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư những dự án lớn để tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân…

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang khảo sát đường từ trung tâm thành phố kết nối với Quốc lộ 37 đi tỉnh Yên Bái

Trước đó, sáng ngày 20/02/2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi thăm và làm việc tại Công ty cổ phần Woodsland Tuyên Quang, Công ty cổ phần Hồ Toản, xã Mỹ Bằng (Yên Sơn), khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm, khu vực dự kiến đầu tư sân golf tại phường Mỹ Lâm (thành phố Tuyên Quang) và khảo sát Dự án Đường từ trung tâm thành phố kết nối với Quốc lộ 37 đi tỉnh Yên Bái.

Trực tiếp khảo sát các dự án, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng biểu dương các đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thuộc Dự án vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng công cộng thuộc Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm. Các công ty đã nỗ lực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động, góp phần tăng thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị vẫn phải chú trọng công tác bảo vệ môi trường và bảo đảm phát triển bền vững.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ghi lưu bút tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, chiều ngày 19/02/2020, Đoàn công tác Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Đền thờ Bác Hồ, thành phố Tuyên Quang./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 3048
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.