Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 03/03/2020-11:06:00 AM
Bảo đảm dự thầu
Câu hỏi từ bạn đọc có địa chỉ email lehoanpct@gmail.com về bảo đảm dự thầu trong HSYC chào hàng cạnh tranh.

- HSYC chào hàng cạnh tranh thông thường phần Bảo đảm dự thầu ghi hình thức là: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh. Thì "đặt cọc" ở đây được hiểu là đặt cọc bằng “sec” theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT hay "đặt cọc" ở đây là bằng “tiền mặt” có được không?

- Nhà thầu đã nộp bảo đảm dự thầu bằng tiền mặt cho Ban quản lý trước thời điểm đóng thầu, nhưng tới sau khi mở thầu được 1 giờ, tổ chuyên gia hỏi thì nhà thầu mới đi lấy phiếu thu và xuất trình. Xin hỏi như vậy có đảm bảo không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 9 và Mục 21 Chương I Mẫu số 04 – Mẫu hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện theo một trong các hình thức: đặt cọc hoặc thư bảo lãnh do tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam phát hành.

Theo đó, trường hợp hồ sơ yêu cầu cho phép nhà thầu được thực hiện bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng theo hình thức đặt cọc thì nhà thầu có thể nộp bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng bằng Séc hoặc bằng tiền mặt./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 10570
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.