Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 24/03/2020-15:06:00 PM
Đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh
Câu hỏi của Công ty TNHH THT liên quan đến Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Công ty TNHH THT là đơn vị tham gia dự thầu xây lắp gặp phải tình huống vướng mắc như sau:

Trong HSMT có yêu cầu như sau:

- Tiêu chuẩn đánh giá về năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu:

+ Yêu cầu về năng lực hoạt động trong lãnh vực xây dựng: Nhà thầu hoặc từng thành viên liên danh sẽ tham gia gói thầu này phải là tổ chức có năng lực hoạt động Thi công xây dựng công trình dân dụng từ hạng III trở lên căn cứ theo Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp. Riêng đối với thành viên liên danh sẽ đảm nhận các công việc thuộc hạng mục phòng cháy và chữa cháy của gói thầu (căn cứ theo phân công trách nhiệm tại văn bản thỏa thuận liên danh) phải là tổ chức có năng lực hoạt động Lắp đặt thiết bị công trình dân dụng từ hạng IV trở lên.

+ Yêu cầu về năng lực hoạt động kinh doanh trong lãnh vực phòng cháy và chữa cháy: Nhà thầu hoặc riêng thành viên liên danh sẽ đảm nhận các công việc thuộc hạng mục phòng cháy và chữa cháy của gói thầu (căn cứ theo phân công trách nhiệm tại văn bản thỏa thuận liên danh) phải là tổ chức có Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp theo quy định tại Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 của Chính phủ.

Khi tham gia dự thầu Liên danh Công ty X và Công ty Y có thỏa thuận liên danh thể hiện như sau:

- Công ty X là thành viên đứng đầu liên danh và Công ty Y là thành viên liên danh. Có thỏa thuận liên danh phân công trách nhiệm : Cty X đảm nhận toàn bộ hạng mục xây lắp với tỷ lệ giá dự thầu là 94%; Công ty Y đảm nhận toàn bộ hạng mục thi công, lắp đặt hệ thống Phòng cháy chữa cháy với tỷ lệ giá dự thầu 6%.

- Nhà thầu X có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng phạm vi hoạt động xây dựng là thi công xây dựng công trình dân dụng hạng II và đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu.

- Nhà thầu Y có chứng chỉ đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Phòng cháy và chữa cháy do cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp trong đó có các nghành nghề:

1. Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

2. Kinh doanh phương tiện thiết bị vật tư phòng cháy và chữa cháy

3. Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu Y có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy và chữa cháy.

Vậy Công ty chúng tôi xin hỏi Quý Bộ, Nhà thầu Y như vậy có đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu không? Có bắt buộc nhà thầu Y phải đáp ứng yêu cầu đối với thành viên liên danh sẽ đảm nhận các công việc thuộc hạng mục phòng cháy và chữa cháy của gói thầu phải là tổ chức có năng lực hoạt động Lắp đặt thiết bị công trình dân dụng từ hạng IV trở lên không (Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dưng phạm vi hoạt động Lắp đặt thiết bị công trình dân dụng hạng IV Sở xây dựng không cấp)? Liên danh nhà thầu Công ty X và Công Ty Y có được coi là đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề như sau:

Khoản 1 Điều 3 Luật đấu thầu quy định hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Theo hướng dẫn tại Mục 2.1 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhận trong liên danh.

Theo đó, việc đánh giá năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh được thực hiện theo quy định nêu trên./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 10538
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.