Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 24/03/2020-15:08:00 PM
Đăng tải về đấu thầu và phát hành hồ sơ mời thầu
Theo quy định tại Điều 10 và Điều 13 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, hồ sơ mời thầu quan tâm, hồ sơ mời thầu sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá phải được đính kèm cùng thông báo mời thầu.

Bà Ngọc Thị Tình, đang công tác tại tỉnh Bắc Giang có câu hỏi như sau:

Đơn vị tôi đang triển khai gói thầu đấu thầu rộng rãi không qua mạng, trong quá trình chuẩn bị phát hành hồ sơ mời thầu tôi còn một số thắc mắc về việc Quy định về đăng tải thông báo mời thầu. Cụ thể:

+ Theo quy định tại Điểm b Điều 12 Luật đấu thầu “hồ sơ mời thầu được phát hành sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu”.

+ Theo quy định tại Điều 13 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT “trong quá trình đăng tải thông báo mời thầu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bên mời thầu phải đính kèm quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu và đính kèm hồ sơ mời thầu”.

+ Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 14 Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT “hồ sơ mời thầu được phát hành trên hệ thống ngay sau khi đăng tải thành công thông báo mời thầu”.

Như vậy, quy định thời gian phát hành hồ sơ mời thầu theo Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT không phù hợp với quy định về thời gian phát hành hồ sơ mời thầu theo Luật đấu thầu. Do đó, kính đề nghị Quý Bộ giải đáp giúp đơn vị để thực hiện việc đăng tải thông tin về đấu thầu và phát hành hồ sơ mời thầu tuân thủ quy định của pháp luật.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề như sau:

Quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật đấu thầu áp dụng đối với trường hợp phát hành hồ sơ mời thầu không qua mạng (phát hành trực tiếp cho nhà thầu đến mua hoặc nhận hồ sơ). Đối với đấu thầu qua mạng, Luật đấu thầu (Điều 60 Khoản 2) quy định Chính phủ quy định chi tiết việc lựa chọn nhà thầu qua mạng và lộ trình áp dụng. Theo đó, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 84 Khoản 2 và Điều 88 Khoản 7) giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cụ thể hóa tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

Theo quy định tại Điều 10 và Điều 13 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, hồ sơ mời thầu quan tâm, hồ sơ mời thầu sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá phải được đính kèm cùng thông báo mời thầu.

Theo đó, quy định này nhằm tiết kiệm thời gian trong đấu thầu, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch trong đấu thầu. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu đều có khả năng tiếp cận hồ sơ cùng một lúc./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 14227
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.