Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020
English
a A
Ngày 24/03/2020-15:10:00 PM
Việc điều chỉnh khối lượng hợp đồng theo đơn giá cố định
Theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh chi phí thì các bên phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng để làm cơ sở thực hiện.

Câu hỏi từ Nguyễn Quang Huy, hiện công tác tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đồng Hỷ (nội dung câu hỏi như file đính kèm).

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề như sau:

Luật đấu thầu (Điều 62 khoản 2 và Điều 67 khoản 1, khoản 4) quy định hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng. Việc điều chỉnh hợp đồng phải được quy định cụ thể trong văn bản hợp đồng, văn bản thỏa thuận về điều kiện của hợp đồng (nếu có). Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt. Trường hợp dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng sau khi điều chỉnh phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 96 khoản 1 điểm b) quy định đối với công việc xây lắp, trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần khối lượng thực tế đã thực hiện. Trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán cho phần chênh lệch khối lượng công việc này với đơn giá không thay đổi nêu trong hợp đồng.

Đối với vấn đề nêu trong văn bản của Quý Ban, việc điều chỉnh khối lượng hợp đồng theo đơn giá cố định được thực hiện theo quy định nêu trên. Theo đó, trường hợp trong quá trình thực hiện hợp đồng có phát sinh chi phí (khối lượng các hạng mục bị tính thiếu so với thiết kế) thì các bên phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng để làm cơ sở thực hiện (khoản 4 Điều 93 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP)./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 13107
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.