Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 28/02/2020-09:31:00 AM
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020 của tỉnh Kon Tum

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

a) Nông nghiệp

- Trồng trọt

+ Diện tích gieo trồng (DTGT) cây hàng năm vụ đông xuân 2019 -2020: Ước tính đến thời điểm ngày 15/02/2020 tổng DTGT toàn tỉnh là 9.702 ha, giảm 3,04% (-304 ha) so với cùng kỳ vụ đông xuân 2018 - 2019. Cụ thể DTGT một số loại cây trồng như sau:

Cây lúa: 6.993 ha, giảm 1,82% (-130 ha). Diện tích cây lúa đã gieo sạ phát triển tốt, hiện tượng sâu bệnh không xảy ra.

Cây ngô: 527 ha, giảm 3,89% (-21 ha). Diện tích cây ngô giảm nhiều do nhu cầu sử dụng cây ngô làm lương thực ngày càng giảm, hiệu quả kinh tế không cao, nên một số diện tích trước đây trồng ngô đã chuyển sang trồng các cây khác.

Cây mía: 977 ha, giảm 16,50% (-193 ha). Nguyên nhân diện tích mía giảm là do những năm gần đây giá mía giảm, trong khi đó giá các chi phí đầu vào như phân bón, giống, công lao động... tăng cao nên hiệu quả kinh tế đối với cây mía thấp. Một số hộ đã chuyển đổi một phần diện tích sang trồng cây khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Cây lạc: 22 ha, tăng 2,86% (+01 ha).

Rau các loại: 967 ha, tăng 0,55% (+05 ha).

Đậu các loại: 73 ha, giảm 4,16% (-03 ha).

Các loại cây khác: 143 ha, tăng 34,91% (+37 ha).

Đến nay cây trồng vụ đông xuân sinh trưởng và phát triển tốt, ít xuất hiện sâu bệnh, mật độ các bệnh sinh lý tỷ lệ thấp, mức độ gây hại nhẹ, thời tiết xuất hiện không khí lạnh thời gian ngắn không ảnh hưởng đến cây trồng.

- Chăn nuôi: Tình hình dịch bệnh (16/01/2020 - 15/02/2020)

Trong tháng, dịch tả lợn Châu Phi phát sinh trên 50 con lợn (6 lợn nái, 3 lợn thịt, 41 lợn con) của 06 hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Đăk Hà, Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum.

Các dịch bệnh khác: Dịch bệnh thông thường trên đàn gia súc, gia cầm được lực lượng thú y phát hiện và xử lý kịp thời.

b) Lâm nghiệp

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 20/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, các ngành chức năng đã tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); phân công trực PCCCR theo quy định; thông báo cấp dự báo cháy rừng định kỳ 10 ngày/lần đến Tổ công tác liên ngành các huyện, thành phố và đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân địa phương về PCCCR được tăng cường. Tính đến 15/02/2020, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

Tính đến ngày 15/02/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 22 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích thiệt hại là 3,577 ha, tăng 12 vụ (+0,97 ha) so với cùng kỳ năm trước. Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Ước tính đến thời điểm 29/02/2020, công tác trồng rừng tập trung trên địa bàn tỉnh chưa tiến hành, vì đang là thời điểm mùa khô ở Tây Nguyên.

Công tác khai thác lâm sản: ước tính đến ngày 29/02/2020, trên địa bàn tỉnh khai thác gỗ là 19.470 m3, tăng 4,68% (+870 m3) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng củi khai thác là 43.020 ste, tăng 0,75% (+320 ste) so với cùng kỳ năm trước.

c) Thủy sản

Tính đến 15/02/2020, ước tính diện tích nuôi trồng thủy sản là 695 ha, tăng 1,76% (+12 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thuỷ sản là 675 tấn, tăng 8,00% (+50 tấn) so với cùng kỳ năm trước. Chia ra: Sản lượng nuôi trồng nước ngọt là 415 tấn, tăng 10,67% (+40 tấn); sản lượng khai thác nước ngọt là 260 tấn, tăng 4,00% (+10 tấn).

Sản lượng thủy sản tăng so với cùng kỳ năm trước là do diện tích nuôi trồng thủy sản tăng lên. Bên cạnh đó việc khai thác đánh bắt của các hộ trên lòng hồ thủy lợi, thủy điện, sông suối... thuận lợi nên sản lượng thủy sản trong kỳ tăng lên.

2. Công nghiệp

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 02 năm 2020

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02 năm 2020 ước tính tăng 25,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 33%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 23,11%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 11,84%; ngành công nghiệp khai khoáng giảm 39,48%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02 tăng cao với cùng kỳ là do sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý các doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất để hoàn thành các đơn hàng của quý I năm 2020. Ngoài ra ngành sản xuất tinh bột, ngành sản xuất đường đang trong kỳ chính vụ nên lượng sản phẩm sản xuất ra tăng cũng làm cho chỉ số ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng.

So với tháng trước chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2020 ước tính tăng 1,26%. Trong đó, ngành công nghiệp khai khoáng tăng 2,64%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,71%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 2,09%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 6,96%. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng so với tháng trước là do các đơn vị sản xuất điện đã chủ động điều tiết lượng nước trên các hồ chứa nên lượng điện sản xuất ra tương đối ổn định.

- Tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp 02 tháng đầu năm 2020

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 02 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 11,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,69%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 14,77%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 15,50%; ngành công nghiệp khai khoáng giảm 47,33%.

Ước tính một số sản phẩm sản xuất 02 tháng đầu năm 2020 so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá xây dựng khai thác 29.050 m3, giảm 51,76%; Tinh bột sắn 62.290 tấn, tăng 4,84%; Đường RE 3.500 tấn, giảm 46,13%; Gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy chuẩn đạt 3,85 triệu viên, giảm 41,31%; Điện sản xuất 213,7 triệu Kwh, tăng 14,97%.

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất ngành công nghiệp của các đơn vị, cơ sở trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay tương đối ổn định, một số nhóm ngành có chỉ số sản xuất tăng cao. Trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì hoạt động ổn định và phát triển, có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, các nhà máy sản xuất tinh bột sắn do nguồn nguyên liệu đảm bảo đã hoạt động tương đối ổn định, sản phẩm tinh bột sắn sản xuất tăng cao so với cùng kỳ. Các ngành sản xuất khác như sản xuất trang phục, sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại…tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm khá ổn định.

3. Vốn đầu tư

- Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh tháng 02 năm 2020 là 94.141 triệu đồng, tăng 11,63% so với cùng kỳ. Trong tổng số nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, chia ra: Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 63.075 triệu đồng, tăng 6,66% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 67%; Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện là 31.066 triệu đồng, tăng 24,41% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 33%.

- Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2020 là 190.151 triệu đồng, tăng 7,90% so với cùng kỳ. Trong tổng số nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, chia ra: Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 126.757 triệu đồng, tăng 6,30% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 66,66%; nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện là 63.394 triệu đồng, tăng 11,70% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 33,34%.

Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp tỉnh chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực thuỷ lợi, giao thông, giáo dục, y tế, cấp nước sinh hoạt nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới,... Nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước cấp huyện chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn như đường giao thông nông thôn, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa...

Tình hình thực hiện một số dự án lớn từ nguồn vốn ngân sách nhà nước 02 tháng đầu năm 2020: Di dời tái định cư cho các hộ dân tại 03 xã Tê Xăng, Tu Mơ Rông, Đăk Rơ Ông và trụ sở UBND xã Tu Mơ Rông Huyện Tu Mơ Rông (27.848 triệu đồng), Cầu qua sông Đăk Bla số 03 (13.533 triệu đồng), Nâng cấp bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi từ 100 lên 250 giường bệnh - Hạng mục Khu điều trị nội trú & kỹ thuật (12.484 triệu đồng).

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả

a) Bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 02 năm 2020 đạt 1.447.691 triệu đồng, giảm 17,31% so với tháng trước và tăng 14,15% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp ước đạt 1.210.411 triệu đồng, chiếm 83,61% trong tổng mức, giảm 16,95% so với tháng trước và tăng 15,50% so với cùng kỳ năm trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch ước đạt 140.406 triệu đồng, chiếm 9,70% trong tổng mức, giảm 21,18% so với tháng trước và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước; Ngành dịch vụ ước đạt 96.874 triệu đồng, chiếm 6,69% trong tổng mức, giảm 15,95% so với tháng trước và tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên nhân tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước tính tháng 02 năm 2020 giảm so với tháng trước do nhu cầu mua sắm các mặt hàng phục vụ tiêu dùng của người dân giảm mạnh do đã mua sắm nhiều trong tháng 01 để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu dịp Tết Nguyên đán nên doanh thu nhóm ngành thương mại giảm. Bên cạnh đó nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh ngành thương mại, dịch vụ tạm nghỉ để đón tết đến đầu tháng 02 nên doanh thu các ngành đều giảm so tháng trước. Mặt khác do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra cũng ảnh hưởng đến nhóm ngành thương mại, dịch vụ.

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm 2020 ước tính đạt 3.198.513 triệu đồng, tăng 12,58% so với cùng kỳ năm trước. Trong tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh thu dịch vụ, chia ra: Ngành thương nghiệp đạt 2.667.782 triệu đồng, chiếm 83,41% trong tổng mức và tăng 13,98% so với cùng kỳ năm trước; Ngành lưu trú, ăn uống và du lịch đạt 318.604 triệu đồng, chiếm 9,96% trong tổng mức và tăng 3,42% so với cùng kỳ năm trước; Ngành dịch vụ đạt 212.127 triệu đồng, chiếm 6,63% trong tổng mức và tăng 10,14% so với cùng kỳ năm trước.

b) Vận tải

- Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi ước tính tháng 02 năm 2020: Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính đạt 161.870,5 triệu đồng, giảm 1,38% so với tháng trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 60.453,6 triệu đồng, giảm 2,24%; Vận chuyển ước đạt 1.087,45 nghìn lượt khách, giảm 2,57%; Luân chuyển ước đạt 139.555,48 nghìn lượt khách.km, giảm 2,6%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước đạt 100.673,9 triệu đồng, giảm 0,86%; Vận chuyển ước đạt 1.129,32 nghìn tấn, giảm 1,18%; Luân chuyển ước đạt 57.242,37 nghìn tấn.km, giảm 1,3%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải: doanh thu ước đạt 680,0 triệu đồng, giảm 1,45%.

Hoạt động vận tải hành khách và vận tải hàng hóa trong tháng giảm so với tháng trước, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhu cầu đi lại của người dân giảm và hoạt động vận chuyển hàng nông sản giảm.

- Kết quả hoạt động vận tải, kho bãi ước tính 02 tháng đầu năm 2020: Doanh thu vận tải, kho bãi ước tính đạt 325.879,9 triệu đồng, tăng 11,44% so cùng kỳ năm trước, cụ thể như sau:

Vận tải hành khách: Doanh thu ước đạt 122.190,6 triệu đồng, tăng 10,57%; Vận chuyển ước đạt 2.203,58 nghìn lượt khách, tăng 9,45%; Luân chuyển ước đạt 282.829,24 nghìn lượt khách.km, tăng 11,24%.

Vận tải hàng hoá: Doanh thu ước đạt 202.219,3 triệu đồng, tăng 11,95%; Vận chuyển ước đạt 2.272,06 nghìn tấn, tăng 13,47%; Luân chuyển ước đạt 115.294,53 nghìn tấn.km, tăng 14,09%.

Hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải: doanh thu ước đạt 1.370 triệu đồng, tăng 15,17%.

c) Chỉ số giá

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02 năm 2020 giảm 0,49% so với tháng trước; tăng 1,35% so với tháng 12 năm trước; tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước; CPI bình quân 02 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm trước tăng 5,38%.

Nhìn chung, trong tháng 02 năm 2020 chỉ số giá tiêu dùng của nhiều nhóm ngành hàng giảm so với tháng trước là do quy luật giá cả thị trường của tháng sau Tết Nguyên đán nên giá cả nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu giảm.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, so với tháng trước có 02 nhóm tăng: nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,30%; nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,06%. Có 07 nhóm giảm là nhóm Đồ uống và thuốc lá giảm 0,41%; nhóm May mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,55%; nhóm Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,47%; nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,18%; nhóm Giao thông giảm 3,35%; nhóm Văn hóa, giải trí và du lịch giảm 2,59%; nhóm Bưu chính viễn thông giảm 0,65%. Có 02 nhóm không có biến động giá là nhóm Giáo dục và nhóm Thuốc và dịch vụ y tế.

Giá vàng biến động theo giá vàng thế giới và trong nước với xu hướng tăng so với tháng trước, giá vàng 9999 trên địa bàn tỉnh tháng 02/2020 được bán với giá bình quân khoảng 4.207.000 đồng/chỉ, tăng 2,99% so với tháng trước; tỷ giá USD/VND bình quân giao dịch ở mức 23.088 đồng/USD tăng 0,30%.

5. Một số tình hình xã hội

a) Y tế tháng 01/2020

- Tình hình dịch bệnh

Sốt xuất huyết Dengue: Trong tháng, ghi nhận 14 ca mắc, không có tử vong, giảm 53 ca so với tháng trước và giảm 09 ca so với cùng kỳ.

Thủy đậu: Trong tháng, ghi nhận 46 ca mắc, không có tử vong, tăng 07 ca so với tháng trước và tăng 14 ca so với cùng kỳ.

Sởi: Trong tháng, ghi nhận 01 ca mắc, không có tử vong, bằng so với tháng trước và tăng 01 ca so với cùng kỳ.

Quai bị: Trong tháng, ghi nhận 10 ca mắc, không có tử vong, giảm 12 ca so với tháng trước và giảm 50 ca so với cùng kỳ.

Sốt rét: Trong tháng, ghi nhận 05 ca mắc, không có sốt rét ác tính và tử vong, giảm 01 ca so với tháng trước và giảm 05 ca so với cùng kỳ.

Lao: Tổng số bệnh nhân lao đăng ký điều trị 27 người, trong đó Lao phổi AFB (+) 21 người.

Không ghi nhận mắc mới các bệnh: Cúm A (H5N1, H1N1, H7N9...), Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do vi rút Corona (MERSCoV), viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19); tay - chân - miệng, bệnh do vi rút Zika, viêm não Nhật Bản, viêm gan vi rút A, bạch hầu, dại, ho gà, phong.

- Phòng chống HIV/AIDS

Trong tháng, ghi nhận 03 ca nhiễm HIV mới. Lũy tích nhiễm HIV/AIDS tính đến ngày 31/01/2020: 495 người, trong đó số người tử vong do AIDS 188, số người nhiễm HIV/AIDS còn sống 307 người (đang quản lý được 148 người). Số bệnh nhân HIV/AIDS điều trị ARV 107 người; điều trị dự phòng lao bằng Isoniazid (INH) 06 người.

- An toàn vệ sinh thực phẩm

Tuyến tỉnh kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại 42 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020; trong đó 37 cơ sở đạt chiếm tỷ lệ 88,1%, xử lý vi phạm hành chính 5 cơ sở với số tiền 6.750.000 đồng.

Tuyến huyện kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020 tại 154 cơ sở; trong đó 116 cơ sở đạt chiếm tỷ lệ 75,21%, xử lý vi phạm hành chính 01 cơ sở với số tiền 1.200.000 đồng (về hành vi kinh doanh hàng hóa quá hạn sử dụng), tiêu hủy 43,974 kg thực phẩm rắn và 10,86 lít thực phẩm lỏng.

Trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc trên địa bàn tỉnh.

b) Tình hình giáo dục

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gây ra nên học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học tập trung.

Ngày 15/02/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 405/UBND-KGVX về việc kéo dài thời gian nghỉ học tập trung tại các nhà trường trên địa bàn tỉnh quản lý do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Tại Công văn số 405/UBND-KGVX, UBND tỉnh cho biết, ngày 14/02/2020, Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) ban hành Công văn số 431/BGDĐT-GDTC đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19. Ngày 15/02/2020, Sở GD-ĐT có Tờ trình số 23/TTr-SGDĐT đề nghị UBND tỉnh xem xét cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn tỉnh đến hết tháng 02/2020 do dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh thống nhất kéo dài thời gian nghỉ học tập trung tại các trường trên địa bàn tỉnh quản lý đến hết tháng 02/2020 theo tinh thần Công văn của Bộ GD-ĐT và đề nghị của Sở GD-ĐT.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở GD-ĐT, Sở Lao động Thương binh và xã hội thông báo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện; tiếp tục phối hợp với ngành Y tế và các đơn vị, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vệ sinh trường lớp học trước khi cho học sinh, sinh viên trở lại học tập trung; hướng dẫn học sinh, sinh viên, cha mẹ học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên về cách thức phòng, chống bệnh và ngăn ngừa lây nhiễm theo đúng hướng dẫn của ngành Y tế và ngành GD-ĐT.

c) Hoạt động văn hóa, thể thao

Tối 18/01/2020, UBND phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum đã tổ chức chương trình khai mạc Hội hoa xuân Canh Tý 2020, đây là hoạt động phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn vui xuân đón Tết. Hội hoa xuân năm nay thu hút gần 500 gian hàng trưng bày các loại hoa, tranh ảnh và đồ thủ công mỹ nghệ phục vụ Tết.

Tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa tại thành phố Kon Tum (01 điểm), thị trấn Đăk Tô (huyện Đăk Tô); thị trấn Sa Thầy (huyện Sa Thầy), thị trấn Plei Kần (huyện Ngọc Hồi); thị trấn Măng Đen (huyện Kon Plông).

Từ ngày 30/01/2020 đến ngày 02/02/2020, Bảo tàng tỉnh Kon Tum và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã tổ chức chương trình "Sắc xuân - Xuân Canh Tý 2020". Chương trình Sắc xuân lần này được tổ chức nhằm tôn vinh những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc ta trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nhạc cụ dân tộc và các trò chơi dân gian, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa.

d) An ninh trật tự - An toàn giao thông tháng 01/2020

- Vi phạm pháp luật về trật tự xã hội: Phát hiện 41 vụ. Hậu quả: chết 03 người, bị thương 12 người, mất 910 triệu đồng.

- Tội phạm về ma túy: phát hiện 15 vụ, trong đó: Tàng trữ trái phép chất ma túy 14 vụ, vận chuyển trái phép chất ma túy 01 vụ. Thu giữ 0,628gr hêroin, 599,5891gr ma túy tổng hợp, 1,4847gr ma túy loại khác.

- Tội phạm kinh tế, môi trường: Phát hiện 10 vụ, trong đó: Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm 07 vụ, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự 01 vụ, vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản 02 vụ. Thu giữ 62,217 m3 gỗ các loại, 240kg pháo các loại.

- Tai nạn giao thông: xảy ra 08 vụ. Hậu quả: chết 07 người, bị thương 05 người, hư hỏng 02 ô tô, 12 mô tô, xe gắn máy.

e) Tình hình cháy, nổ và vi phạm môi trường

Trong tháng 01/2020, xảy ra 01 vụ cháy rừng núi đá thuộc khoảnh 9, tiểu khu 568, thuộc xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum với diện tích khoảng 05 ha, chủ yếu là cỏ tranh, bông đót.

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ vi phạm môi trường, đang củng cố hồ sơ để tiến hành xử lý./.


Cục Thống kê tỉnh Kon Tum

    Tổng số lượt xem: 152
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.