Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020
English
a A
Ngày 27/03/2020-10:59:00 AM
Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 26/3/2020, đã diễn ra Phiên họp trực tuyến Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì phiên họp. Ảnh: MPI

Tham dự Phiên họp tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có đại diện các Bộ, ngành là thành viên Hội đồng, các chuyên gia và đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định. Tại điểm cầu Bến Tre có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phan Phong Phú và đại diện các đơn vị có liên quan.

Tại phiên họp, TS. Phạm Đình Tuyển, đại diện đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã trình bày Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ lập quy hoạch, trong đó nêu rõ, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, Bến Tre trở thành tỉnh thịnh vượng cho mọi người dân, có năng lực hội nhập quốc gia và quốc tế; phát triển bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo quy luật của quá trình công nghiệp hóa, tỉ lệ lao động nông thôn giảm mạnh, tỷ lệ lao động công nghiệp, xây dựng chiếm chủ đạo cùng với việc hình thành các khu công nghiệp sử dụng nhiều lao động và trung tâm dịch vụ nông thôn tại các tuyến kinh tế gắn với các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ. Thu nhập bình quân theo đầu người đạt mức bình quân chung của cả nước, tự cân đối ngân sách và đóng góp vào sự nghiệp phát triển quốc gia.

Tỉnh phát triển kinh tế theo hướng quốc gia biển dựa trên 5 trụ cột: công nghiệp chế biến, chế tạo; dịch vụ du lịch và logistics; nông nghiệp công nghệ cao; kết cấu hạ tầng đồng bộ; con người đổi mới sáng tạo gắn với chuyển đổi số. Kinh tế biển được hình thành gắn với việc phân vùng lãnh thổ cho các hoạt động kinh tế - xã hội, môi trường. Trong đó, quy mô dân số đô thị chiếm 45% gắn với việc nâng cấp đô thị cũ và hình thành nhanh chóng các đô thị mới, có hệ thống không gian phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, giữa vùng đất liền và ven biển, trên nền phát triển của không gian đặc trưng “Miệt vườn - Mặt nước - Văn hóa”.

Tham gia ý kiến tại phiên họp, chuyên gia phản biện TS. Hoàng Ngọc Phong, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, quy hoạch tỉnh Bến Tre được lập đầy đủ, chi tiết. Về hồ sơ thẩm định đã đủ theo quy định của khoản 4, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quy hoạch. Tuy nhiên, cơ quan lập quy hoạch nghiên cần cứu rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - xã hội, bổ sung thêm các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp lý về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp tới địa phương trong cùng giai đoạn phát triển.

Chuyên gia Ngô Công Thành, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, về căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch, tỉnh Bến Tre cần rà soát lại theo quy định của Điều 15 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP. Nội dung nhiệm vụ lập quy hoạch, quan điểm, nguyên tắc còn dàn trải, để phấn đấu đưa Bến Tre trở thành cực tăng trưởng thì Tỉnh cần cân nhắc lại các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng. Đồng thời, Tỉnh nên tham khảo thêm các quyết định quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đại diện đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, việc tổ chức triển khai lập quy hoạch tỉnh Bến Tre đã thực hiện theo quy định của Luật quy hoạch, Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16/8/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật quy hoạch.

Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy định của Luật quy hoạch số 21/2017/QH14 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch. Cấu trúc thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre về cơ bản đã thể hiện đầy đủ các nội dung và yêu cầu đặt ra, tuy nhiên để bảo đảm về tính logic, đề nghị hoàn thiện cấu trúc báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch phù hợp với quy định tại Điều 15 Luật Quy hoạch, gồm 4 phần cụ thể như sau: Căn cứ lập quy hoạch; Yêu cầu về nội dung, phương pháp lập quy hoạch; Chi phí lập quy hoạch; Thời hạn và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định đề nghị cơ quan lập quy hoạch nghiên cứu rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - xã hội, bổ sung thêm các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp lý về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp tới địa phương trong cùng giai đoạn phá triển; các quy hoạch cấp cao hơn, các quy hoạch thời kỳ trước. Cụ thể: Luật biển số 18/2012/QH13, Luật đầu tư số 39/2019/QH ngày 13/6/2019, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 17/5/2019, Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017…

Đồng thời, đề nghị bổ sung danh mục các nội dung tích hợp vào quy hoạch tỉnh, khi bổ sung cần nghiên cứu, rà soát các nội dung tích hợp cho phù hợp giữa nội dung quy hoạch với các nội dung nghiên cứu. Nội dung đề xuất cần bám sát nội dung quy hoạch quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Quy hoạch và Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.

Kế hoạch lập quy hoạch của Tỉnh đã bám sát quy trình lập quy hoạch quy định tại khoản 4 Điều 16 Luật Quy hoạch, Điều 11 và Điều 13 Nghị định 37/2019/NĐ-CP. Tuy nhiên, tính thời điểm bắt đầu từ khi nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên các mốc thời gian trong lập quy hoạch tỉnh cần điều chỉnh lại cho phù hợp về tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung của quy hoạch nhằm đảm bảo tiến độ đề ra và tính khả thi của kế hoạch lập quy hoạch.

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Bến Tre. Ảnh: bentre.gov.vn

Phát biểu tại Phiên họp, tại điểm cầu Bến Tre, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trúc Sơn cho biết, Tỉnh xác định công tác xây dựng quy hoạch là nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng hàng đầu nhằm cụ thể hóa các chiến lược, quy hoạch của quốc gia, của vùng, đồng thời hoạch định hướng phát triển của tỉnh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Từ năm 2019, thực hiện theo Luật quy hoạch và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các tổ chức có liên quan tiến hành tổ chức triển khai các bước theo quy trình để xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch. Tỉnh Bến Tre đánh giá cao ý kiến các chuyên gia, Hội đồng thẩm định và sẽ nghiêm túc tiếp thu để hoàn thiện quy hoạch.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đề nghị tỉnh Bến Tre tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo Thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030 trên cơ sở ý kiến của các Bộ, chuyên gia và ý kiến của Thành viên Hội đồng thẩm định. Đồng thời, hoàn thiện Dự thảo Quyết định phê duyệt quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ theo nội dung Báo cáo Thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021 - 2030 đã được hoàn thiện sau cuộc họp thẩm định.

Chia sẻ với tỉnh Bến Tre một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt hạn mặn vừa qua, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, có thể nhận thấy vấn đề an ninh nước ngọt là vấn đề lớn đối với Tỉnh, đây là bài toán đặt ra đối với các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng cần tính tới vấn đề biến đổi khí hậu và việc điều chỉnh nước dòng Mê Kông. Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những quy hoạch được đặc biệt ưu tiên, hiện nay quy hoạch của Vùng đã có những bước tiến so với các vùng khác, với việc chủ trì xây dựng quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Dự kiến trong tháng 6/2020 sẽ đưa ra khung định hướng, các nội dung cơ bản nhất của quy hoạch Vùng ứng phó với biến đổi khí hậu… Đây sẽ là cơ hội để khớp giữa quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: MPI

Thứ trưởng cho biết, hiện có một số địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định nhiệm vụ lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các quyết định này được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, đề nghị tỉnh Bến Tre tham khảo, học hỏi để xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch với quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc phù hợp với thực tế, đẩy nhanh tiến độ trong quá trình xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại phiên họp, 19/19 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bến Tre thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2843
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.