Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020
English
a A
Ngày 12/05/2020-14:18:00 PM
Hiệu chỉnh cách tính quy mô hợp đồng tương tự trong các bộ HSMT/HSYC
Câu hỏi của bạn đọc Phạm Trung Thành, địa chỉ email thanhpt@cpc.vn về kiến nghị hiệu chỉnh cách tính quy mô hợp đồng tương tự trong các bộ HSMT/HSYC.

Hiện nay, tất cả các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập HSMT/HSYC thì phần hướng dẫn "tương tự về quy mô công việc" của hợp đồng tương tự bình thường đang được định nghĩa là "có giá trị công việc bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị gói thầu đang xem xét".

Tôi xin góp ý và kiến nghị phần "tương tự về quy mô công việc" của hợp đồng tương tự của hợp đồng tương tự bình thường được định nghĩa lại cho phù hợp như sau: "có quy mô công việc của gói thầu bằng hoặc lớn hơn 70% quy mô công việc gói thầu đang xem xét".

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại ghi chú thuộc Chương III các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo Thông tư hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tương tự về quy mô nghĩa là có giá trị hợp đồng bằng hoặc lớn hơn 70% giá trị của gói thầu đang xét.

Theo đó, việc lập hồ sơ mời thầu thực hiện trên cơ sở hướng dẫn nêu trên và thuộc trách nhiệm của tổ chuyên gia, bên mời thầu. Trong đó, nội dung tương tự về quy mô được cụ thể thông qua giá trị hợp đồng tương tự trước đó nhà thầu đã thực hiện./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 833
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.