Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020
English
a A
Ngày 12/05/2020-14:19:00 PM
Thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu
Câu hỏi của bạn đọc Lương Hồng Chuyên, địa chỉ email chuyen46@gmail.com về tình huống đấu thầu.

Gói thầu A thuộc dự án B sau khi đăng tải Thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (HT MĐTQG) với mã số là X-00, sau thời điểm đóng thầu có 01 nhà thầu nộp E-HSDT nhưng bị loại do có đề xuất kỹ thuật không đáp ứng yêu cầu.

Bên mời thầu đã tiến hành hủy thầu gói thầu này để mời thầu lại (nội dung của Hồ sơ mời thầu không thay đổi so với lần mời thầu trước). Sau khi mời thầu lại, Thông báo mời thầu có mã là Y-00 và nhà thầu đã dự thầu trước đó vẫn tiếp tục nộp E-HSDT, tuy nhiên Thư bảo lãnh do nhà thầu nộp lần này là Thư bảo lãnh đã nộp lần 1 (với mã số Thông báo mời thầu X-00) kèm theo Thư gia hạn bảo lãnh. Tôi xin hỏi với tình huống trên, Thư bảo lãnh dự thầu của Nhà thầu có hợp lệ hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo hướng dẫn tại Khoản 17.2 Mục 17 Chương I Mẫu E-HSMT xây lắp ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: có giá trị thấp hơn, thời gian hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu quy định tại Mục 17.1 E-CDNT, không đúng tên bên mời thầu (đơn vị thụ hưởng), không có chữ ký hợp lệ hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho bên mời thầu.

Theo đó, việc đánh giá E-HSMT được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên mà không căn cứ vào số E-TBMT ghi trong thư bảo lãnh dự thầu của nhà thầu./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 872
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.