Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020
English
a A
Ngày 12/05/2020-14:20:00 PM
Quy định lựa chọn nhà đầu tư
Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Huy Châu, địa chỉ email huychaung@gmail.com về quy định việc lựa chọn nhà đầu tư theo Luật đấu thầu.

1. Theo quy định tại Điều 12, Khoản 2, Điểm b, việc lập danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất có cho phép Nhà đầu tư (NĐT) đề xuất nếu đối tượng dự án đáp ứng Điều 1 (dự án thương mại dịch vụ) và Điều 11 (Điều kiện xác định dự án đầu tư có SDĐ) bằng cách NĐT lập Hồ sơ đề xuất dự án gửi Sở Kế hoạch Đầu tư tổng hợp, trong đó có phần "Hồ sơ Pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của NĐT".

Vậy, nếu trong trường hợp Hồ sơ đề xuất dự án này, cùng hồ sơ của NĐT kèm theo được duyệt thì có thể hiểu là NĐT "được chấp thuận được lựa chọn thực hiện dự án hay không", hay chỉ dừng lại ở việc là Duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để tổ chức các bước tiếp theo để lựa chọn NĐT theo quy định?

2. Đơn vị chúng tôi đang nghiên cứu một số dự án mang tính chất là "Công viên văn hóa có" có yếu tố thương mại dịch vụ (không sử dụng đất ở) để có thể thu hồi vốn đầu tư. Vậy cho tôi hỏi, căn cứ pháp lý nào để thuận lợi nhất cho NĐT triển khai đề xuất thực hiện dự án mà không phải đấu thầu lựa chọn NĐT hay không? Ví dụ như hình thức đầu tư "xã hội hóa" hoặc hình thức như Điểm b, Khoản 2, Điều 12 nêu trên (nếu hiểu nó như là trường hợp đề xuất dự án đầu tư cùng đính kèm hồ sơ NĐT được duyệt). Vì trên thực tế, ngoài các dự án đầu tư BĐS, TMDV... thì các dự án mang tính chất như Công viên, văn hóa, tiện ích công cộng... rất khó mà thu hút NĐT do yếu tố thu hồi vốn không hấp dẫn, do đó việc tổ chức lựa chọn NĐT thông qua hình thức đấu thầu lựa chọn NĐT cũng rất khó mà thành công.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được đề xuất quy định tại điểm a và b Khoản 2 của Điều này, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyết định.

Theo đó, nếu dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 12 Nghị định 25/2020/NĐ-CP. Trong trường hợp này, nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án theo quy trình thủ tục chuẩn bị, nộp và đánh giá năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư theo Điều 13 của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

2. Theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư, phạm vi điều chỉnh bao gồm dự án phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa (không thuộc dự án đầu tư PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất). Trong trường hợp này, việc lực chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật xã hội hóa thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, Bộ và cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi quản lý của mình ban hành quy định về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa (Điều 16 khoản 3 Nghị định 25/2020/NĐ-CP).

Do đó, trường hợp gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa thì đề nghị Quý Công ty tham vấn ý kiến Bộ chuyên ngành./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1222
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.