Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ ba, ngày 2 tháng 6 năm 2020
English
a A
Ngày 08/05/2020-20:52:00 PM
Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 08/5/2020 đã diễn ra phiên họp Thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: MPI

Trình bày Báo cáo nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Độ cho biết, nhiệm vụ quy hoạch Tỉnh dựa trên 6 quan điểm gồm: đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia và vùng. Hai là, đánh giá đầy đủ giá trị kinh tế địa chính trị Tỉnh, nghiên cứu gắn kết phát triển tỉnh Vĩnh Phúc với phát triển Vùng thủ đô Hà Nội, Vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Ba là, phát huy yếu tố con người, coi trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với các mục tiêu bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, đảm bảo tính khả thi phát triển, triển khai đáp ứng các yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 và tạo nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo. Bốn là, phát triển kinh tế - xã hội gắn với việc từng bước thực hiện công bằng xã hội, giảm nghèo và nâng cao mức sống của Nhân dân trong phát triển các hoạt động.

Về mục tiêu lập quy hoạch, mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Phúc trở thành nền kinh tế phát triển năng động, có vai trò quan trọng trong một số lĩnh vực của quốc gia bao gồm: nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao. Đến năm 2050, Vĩnh Phúc sẽ trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển đa dạng và thịnh vượng, có môi trường sống tốt, phát triển bền vững. Trong đó có 6 nhóm mục tiêu cụ thể, bao gồm: phát triển kinh tế, phát triển - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; liên kết phát triển vùng phù hợp với vai trò của Tỉnh trong vùng đô thị hạt nhân bao gồm Thủ đô Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham gia phản biện tại Phiên họp, TS. Trần Hồng Quang, Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, Hồ sơ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đầy đủ theo yêu cầu, báo cáo bám sát yêu cầu Luật quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch về hướng dẫn lập quy hoạch và các thông tư hướng dẫn về đánh giá và định mức. Các thông tin về việc lập quy hoạch nhìn chung đầy đủ, được trình bày khá cụ thể, có tính đến điều kiện đặc thù, riêng có của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, đề nghị bổ sung, hoàn thiện về các căn cứ lập quy hoạch chỉ nên đưa vào các chiến lược lập quy hoạch có tầm nhìn sau năm 2020, bỏ các văn bản có tính thời điểm hoặc sự vụ quản lý chuyên ngành ít liên quan đến hoạt động quy hoạch như Nghị quyết số 64/2018/QH14 về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV,…

Về quan điểm, nguyên tắc lập quy hoạch, cần rà soát lại, thứ nhất quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc phải đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với quy hoạch quốc gia và quy hoạch Vùng đồng bằng sông Hồng. Đánh giá đầy đủ giá trị địa chính trị, kinh tế - xã hội của Tỉnh, rà soát lại nguyên tắc lập quy hoạch, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội…

Thay mặt Đơn vị giúp việc Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng cho biết, các Bộ, cơ quan ngang Bộ là thành viên Hội đồng thẩm định đánh giá Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản đáp ứng quy định của Luật quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quy hoạch.

Tuy nhiên, Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần khắc phục những tồn tại như cấu trúc nội dung cần đảm bảo đầy đủ các thành phần phù hợp với quy định tại Điều 15 Luật quy hoạch. Việc chia các yêu cầu về nội dung chính của quy hoạch thành các nhiệm vụ từ 1 đến 14 có thể gây nhầm lẫn về phạm vi nội dung của nhiệm vụ lập quy hoạch bởi lập quy hoạch là toàn bộ các nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật quy hoạch, không chỉ là những nội dung chính của quy hoạch được quy định tại Điều 27 Luật quy hoạch.

Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch đặt ra các yêu cầu còn chung chung về phương pháp tiếp cận và phương pháp lập quy hoạch, cần có các yêu cầu đối với việc thực hiện phương pháp luật quy hoạch tích hợp, chưa cụ thể hóa các yêu cầu đối với việc tiếp cận tổng hợp và phối hợp đồng bộ ở từng khâu của quá trình lập quy hoạch Tỉnh.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đánh giá cao ý kiến góp ý của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, đồng thời mong muốn trong thời gian tới các thành viên Hội đồng tiếp tục theo dõi, giám sát và chỉ đạo để tỉnh Vĩnh Phúc làm tốt hơn công tác quy hoạch này.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Phiên họp. Ảnh: MPI

Kết luận Phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, nhìn chung tổng hợp ý kiến của các thành viên hội đồng, các chuyên gia đều đánh giá rất tích cực về Báo cáo của tỉnh Vĩnh Phúc về công tác chuẩn bị, tính tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, do đây là quy định mới, cách làm mới nên các địa phương còn có những vấn đề cần hoàn chỉnh thêm. Báo cáo này là yêu cầu, đầu bài cho giai đoạn sau để chúng ta xây dựng các quy hoạch chính thức của địa phương. Do vậy, về nội dung, giai đoạn này chưa yêu cầu chi tiết nhưng về định hướng thì rất quan trọng, nếu định hướng chưa được hợp lý thì khi xây dựng quy hoạch sẽ gặp rất nhiều trục trặc, phải điều chỉnh nhiều lần, mất thời gian, tốn kém nguồn lực, chính vì thế nhiệm vụ lập quy hoạch cũng rất quan trọng. Qua các ý kiến, nhìn chung vẫn còn một số điểm về trình bày, nội hàm một số phần cần làm rõ và bổ sung thêm, trên tinh thần các ý kiến hết sức tóm tắt tại phiên họp, Thứ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng và các chuyên gia phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện báo cáo thẩm định quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc.

Các quyết định này được cập nhật đầy đủ trên Hệ thống thông tin và dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Do vậy, đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc có thể tham khảo để xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch với quan điểm, mục tiêu và nguyên tắc phù hợp với thực tế, đẩy nhanh tiến độ trong quá trình xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tại Phiên họp, 20/20 thành viên Hội đồng tham dự thống nhất thông qua với điều kiện có chỉnh sửa nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 955
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.