Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 2 tháng 8 năm 2021
English
a A
Ngày 29/06/2020-13:39:00 PM
Mỗi cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư quyết tâm hiện thực hóa khát vọng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
(MPI) – Ngày 29/6/2020, tại trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng có buổi nói chuyện với học viên Lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ của Bộ về một số vấn đề then chốt về kinh tế - phát triển trong giai đoạn 2021-2025.

Cùng tham dự buổi nói chuyện còn có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, lãnh đạo cấp vụ của Tổng cục Thống kê và lãnh đạo cấp Ban, Phòng của một số đơn vị thuộc Bộ.

Ảnh: Đức Trung (MPI)

Thông qua buổi trao đổi, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng mong muốn mỗi cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục học tập, rèn luyện, trau dồi kiến thức, đổi mới sáng tạo, kiến tạo phát triển, chủ động nghiên cứu các lĩnh vực mới để đáp ứng yêu cầu của công việc. Phải luôn trăn trở với công việc được giao, chủ động nghiên cứu đưa ra các tham mưu đúng đắn, kịp thời vì sự phát triển của đất nước, của địa phương và của cơ quan, đơn vị. Đồng thời phải có tư duy, tầm nhìn mới, đột phá hơn vì sự phát triển của Bộ, của Ngành để góp phần xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, phát triển.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho rằng, những thành tựu đạt được sau gần 35 năm đổi mới là khá toàn diện và đáng tự hào. Đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt về vật chất và tinh thần. Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, thách thức đòi hỏi cần phải có tư duy và tầm nhìn phát triển trong thời gian tới. Mỗi quyết sách cần phải chính xác và kịp thời, kiên trì công cuộc đổi mới và cải cách để tạo ra giá trị mới. Hạnh phúc của người dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu để hướng tới của mọi chính sách.

Muốn phát triển phải dựa trên công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các tiến trình lớn quan trọng như cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và con người là hai yếu tố quan trọng để đảm bảo đất nước phát triển nhanh và bền vững, xây dựng một nền kinh tế có tính tự chủ cao trong bối cảnh hội nhập. Tận dụng nguồn lực con người để phát triển đất nước nhất là trong giai đoạn dân số vàng. Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung xây dựng các công trình trọng yếu, nhất là hạ tầng giao thông và năng lượng tạo sự lan tỏa lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị.

Tối đa hóa lợi ích của các mô hình kinh doanh mới, thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ công nghệ, góp phần nâng cao hiệu quả và giảm thiểu các hiệu ứng tiêu cực, phải đánh giá được xu hướng phát triển các mô hình kinh doanh dựa trên nền tảng kỹ thuật số của thế giới và Việt Nam, phù hợp với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đồng thời, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy phát triển các sản phẩm, dịch vụ ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến…

Kết thúc buổi nói chuyện, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, cùng với chặng đường phát triển đất nước trở nên cường thịnh, vì hạnh phúc của Nhân dân, đòi hỏi mỗi cán bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải trang bị cho mình một tư duy đột phá, một tầm nhìn chiến lược, cần có những khát vọng, hoài bão, đặc biệt, phải dũng cảm vượt qua chính mình, vì lợi ích chung của đất nước thông qua việc đề ra được các giải pháp hiệu quả nhằm hiện thực hóa được các mục tiêu độc lập, tự cường và thịnh vượng./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 2899
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.