Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020
English
a A
Ngày 30/06/2020-10:03:00 AM
Yêu cầu về hồ sơ đối với chỉ định thầu rút gọn qua mạng
Khi đăng tải kế hoạch lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Hệ thống mặc định đối với chỉ định thầu rút gọn là phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam – Vinacity (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn xử lý tình huống như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 5 của Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

“5. Phương thức lựa chọn nhà thầu:

a) Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

… - Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; trường hợp gói thầu áp dụng theo quy trình chỉ định thầu rút gọn thì không ghi nội dung này”.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13:

“2. Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định này:

a) Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;

b) Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng”.

Khoản 2, Điều 28 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 quy định:

“Điều 28. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ

1. Phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

c) Chỉ định thầu đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp;

d) Mua sắm trực tiếp đối với gói thầu mua sắm hàng hóa;

đ) Chỉ định thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà thầu, nhà đầu tư nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu”.

Như vậy phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ đối với chỉ định thầu được hiểu là nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính.

Hiện nay khi Công ty CP Tư vấn Đô thị Việt Nam - Vinacity đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống thì toàn bộ gói chỉ định thầu rút gọn được mặc định là “một giai đoạn một túi hồ sơ”.

Công ty hỏi, “một giai đoạn một túi hồ sơ” trong trường hợp này (chỉ định thầu rút gọn) là đề xuất kỹ thuật và đề xuất tài chính hay là Biên bản thương thảo hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Việc phê duyệt phương thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định tại Điểm a, Khoản 5. Điều 5 Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT.

Khi đăng tải kế hoạch lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Hệ thống mặc định đối với chỉ định thầu rút gọn là phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Việc áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn thực hiện theo quy trình quy định tại Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP./.


Cổng thông tin điện tử Chính phủ

    Tổng số lượt xem: 686
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.