Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020
English
a A
Ngày 05/08/2020-12:31:00 PM
Thứ trưởng Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình
(MPI) - Ngày 05/8/2020 đã diễn ra Hội nghị Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, luân chuyển, chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự Hội nghị có Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cùng lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về phía tỉnh Quảng Bình có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh Hoàng Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh Trần Công Thuật cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh và đại diện các cơ quan liên quan.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định cho đồng chí Vũ Đại Thắng.
Ảnh: MPI

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Vũ Đại Thắng và cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất cao về việc điều động, phân công, chỉ định đồng chí Vũ Đại Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời nhấn mạnh, đồng chí Vũ Đại Thắng là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản và trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại trung ương và địa phương. Tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Vũ Đại Thắng vinh dự được giới thiệu và bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng. Nhìn lại chặng đường công tác vừa qua, có thể nói, dù ở cương vị và vị trí công tác nào, đồng chí Vũ Đại Thắng cũng luôn phấn đấu, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Trong quá trình công tác, Đồng chí luôn thể hiện là cán bộ, đảng viên có ý chí, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, khiêm tốn và luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công việc.

Đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, trong những năm qua, Tỉnh đã có nhiều khởi sắc, làm thay đổi diện mạo và có những định hướng phát triển tương đối rõ nét, xác định được những trụ cột phát triển trên cơ sở những thuận lợi, tiềm năng nổi trội của Tỉnh, là tiền đề quan trọng để Đảng bộ, quân và dân tỉnh Quảng Bình phấn đấu đưa tỉnh Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Quảng Bình còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi công tác xây dựng Đảng phải có nhiều nỗ lực hơn, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh chưa tương xứng với tiềm năng, cơ hội và lợi thế cạnh tranh; năng suất lao động còn thấp, thu nhập đầu người thuộc nhóm thấp của cả nước, cơ cấu nguồn thu chưa hợp lý; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính chưa cao; công nghiệp phát triển còn manh mún, chưa có dự án lớn mang lại động lực phát triển; thiếu đa dạng phát triển du lịch; kết cấu hạ tầng xã hội, nhất là hạ tầng giao thông còn thiếu và yếu;…

Để tiếp tục phấn đấu vươn lên tầm cao mới trong phát triển kinh tế - xã hội, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Bình và đồng chí Vũ Đại Thắng trên cương vị công tác mới cần quyết tâm, tập trung mọi nguồn lực, lợi thế, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh đã đề ra; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị tốt công tác Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và có những giải pháp để đẩy lùi những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; tổ chức triển khai có hiệu quả việc đổi mới, sắp xếp bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xác định xây dựng Đảng là công tác then chốt;…

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tin tưởng, trên cương vị công tác mới và với sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình cùng với kinh nghiệm thực tế công tác tại địa phương cũng như trung ương, đồng chí Vũ Đại Thắng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả của các thế hệ lãnh đạo đi trước cùng với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh vững vàng của mình, Đồng chí sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác để cùng tập thể Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết cùng toàn quân và dân tỉnh Quảng Bình để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra.

Đồng chí Vũ Đại Thắng phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Hội nghị, tân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng bày tỏ xúc động khi được nhận nhiệm vụ công tác mới và cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các cấp đã giao nhiệm vụ và chỉ định Đồng chí tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời bày tỏ cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh Quảng Bình và Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tin tưởng, nhất trí với sự giới thiệu của Bộ Chính trị về nhân sự Bí thư Tỉnh ủy.

Đồng chí Vũ Đại Thắng nhấn mạnh: Tôi nhận thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ được giao là vinh dự rất to lớn song cũng là nhiệm vụ rất nặng nề trước Bộ Chính trị và trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Trong thời gian tới, Đồng chí sẽ cùng Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng các giải pháp để ứng phó với suy thoái kinh tế do dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần XVI đề ra, cùng Tập thể chuẩn bị tốt các nội dung để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để hoàn thành trọng trách được giao, đồng chí Vũ Đại Thắng hứa sẽ luôn bám sát chủ trương, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn; giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, phát huy vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu; tiếp thu kinh nghiệm của các thế hệ đi trước, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất vượt mọi khó khăn, thách thức; tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo để có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng. Đồng thời mong muốn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao sẽ nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, góp ý của các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, của các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh cũng như sự ủng hộ của các tổ chức đoàn thể chính trị, các cơ quan đơn vị trên địa bàn Tỉnh, đặc biệt là của Nhân dân trong Tỉnh để kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của tỉnh Quảng Bình.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Đại Thắng. Ảnh: MPI

Đồng chí Vũ Đại Thắng tin tưởng với nền tảng phát triển ngày nay, tỉnh Quảng Bình sẽ phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng theo hướng bền vững, xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và cả nước đối với quê hương Quảng Bình./.

Đồng chí Vũ Đại Thắng sinh ngày 04/10/1975. Quê quán: Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế (Đại học WASEDA Nhật Bản); Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ngày 12/3/2018, tại Quyết định số 288/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã bổ nhiệm đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trước đó, Đồng chí từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế dịch vụ, Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đồng chí Vũ Đại Thắng được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao theo dõi và chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Tổng hợp chung về kinh tế đối ngoại, hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi; quan hệ hợp tác với Lào và Campuchia; đầu tư nước ngoài; thẩm định đầu tư, giám sát đầu tư; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý đấu thầu; đăng ký kinh doanh; cải cách hành chính (hỗ trợ Bộ trưởng); Phụ trách theo dõi vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung… và được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân công trực tiếp chỉ đạo chủ trì xây dựng nhiều dự thảo Luật, báo cáo quan trọng như dự thảo Báo cáo Tổng kết 30 năm FDI và dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công-tư (PPP) đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9 vừa qua./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1474
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.