Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020
English
a A
Ngày 08/09/2020-17:13:00 PM
Đại hội Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư: phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo (Xem tin ảnh)
(MPI) - Sáng nay (08/9/2020), Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức phiên chính thức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thể hiện quyết tâm và sự đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Đảng bộ; tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch, đầu tư phát triển và thống kê.

Đến dự Đại hội có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên cùng đại diện lãnh đạo các ban đảng cơ quan Trung ương và Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương.

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung; Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương; Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Ngọc Bích; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ khóa XXIV nhiệm kỳ 2015-2020; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng với 191 đảng viên tiêu biểu đại diện cho 36 đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, cán bộ đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020; Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan đã chủ động, linh hoạt triển khai, cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan phù hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ. Cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, hoàn thành khối lượng công việc lớn, có hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đại hội đại biểu lần thứ XXV là dịp để tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, xác định đúng hạn chế, yếu kém, chỉ ra các nguyên nhân chủ quan, khách quan, đúc kết những bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở đó, Đại hội thảo luận, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần quyết tâm cao nhất, khắc phục triệt để các hạn chế, đổi mới sáng tạo và xây dựng Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong sạch, vững mạnh.

Đại hội tiến hành kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan khóa XXIV, thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cán bộ, đảng viên vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII; phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan lần thứ XXV và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Trung nhấn mạnh, Đại hội phải hoàn thành và thông qua nhiều nội dung quan trọng với yêu cầu chất lượng cao nhất, vì vậy đề nghị các đại biểu tập trung cao độ, phát huy tư duy, trí tuệ, tính dân chủ, nâng cao trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, góp phần vào sự thành công của Đại hội. Kết quả Đại hội có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển và nâng cao vị thế của Đảng bộ, của Bộ và của ngành Kế hoạch và Đầu tư trong công cuộc xây dựng phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời gian tới.

Trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Ngọc Bích cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 được triển khai trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đan xen những khó khăn. Trên thế giới, tình hình tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thương mại duy trì mức tích cực, nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro, thách thức.

Đồng chí Mai Ngọc Bích trình bày Báo cáo. Ảnh: MPI

Ở trong nước, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đạt nhiều dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa lớn. Sau nhiều năm, đây là giai đoạn có mức tăng trưởng kinh tế cao liên tiếp và vượt chỉ tiêu đề ra (Năm 2016 GDP đạt 6,21%, năm 2017 đạt 6,81%; năm 2018 đạt 7,08%, năm 2019 đạt 7,02%, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức. Tốc độ tăng trưởng ở một số ngành chưa đạt như dự kiến, cùng với đó là những tồn tại của nền kinh tế như năng suất lao động thấp, chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh chưa cao; sức ép lạm phát tăng lên; số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có dấu hiệu tăng cao; diễn biến thời tiết cực đoan, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề; tình trạng cháy nổ, tai nạn giao thông còn phức tạp. Những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình phát triển đất nước, đến đời sống, tư tưởng nhiều tầng lớp dân cư, trong đó có cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong bối cảnh nêu trên, các cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn giữ được bản lĩnh chính trị vững vàng, không bị dao động về tư tưởng, chính trị; luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước; mặt khác, đã chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, phân tích, đánh giá và kịp thời tham mưu, kiến nghị các cơ chế, chính sách điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

Với chức năng, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục giữ được vai trò là Bộ tiên phong trong đổi mới tư duy và hành động. Bộ đã theo dõi sát, thường xuyên phân tích, dự báo tình hình, đề xuất kịp thời các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành kinh tế - xã hội; tập trung, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhất là các thể chế liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư công. Chủ động đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các đề án, báo cáo, kiến nghị do Bộ tham mưu đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Công tác sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, cải cách hành chính bám sát chỉ đạo của Đảng, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực; công tác thi đua, khen thưởng có nhiều chuyển biến, cơ bản khắc phục tính hình thức, tính bình quân. Công tác truyền thông, báo chí có nhiều đổi mới sáng tạo, năng động, chuyên nghiệp, bám sát hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ và thực hiện tốt vai trò là cầu nối tin cậy giữa các nhà hoạch định chính sách với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Công tác xây dựng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ đạt được nhiều tiến bộ. Việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng nghiêm túc, có nhiều đổi mới, sáng tạo về hình thức, chất lượng hiệu quả về nội dung. Đã có nhận thức và chuyển biến rõ nét sau khi toàn Đảng bộ triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Các cấp ủy đảng đã nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê và tự phê bình, củng cố tổ chức Đảng, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Vai trò của cấp ủy trong công tác tổ chức, cán bộ ngày được khẳng định và phát huy. Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên đi vào nền nếp. Đảng ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Công đoàn, Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội có hiệu quả.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: MPI

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác xây dựng đảng nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Mai Ngọc Bích cho biết, trong những năm tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các vấn đề toàn cầu và khu vực xuất hiện ngày càng nhiều, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có trách nhiệm chung tay giải quyết. Bên cạnh đó, Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo đang là một xu thế lớn. Ở trong nước, thế và lực, sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên; uy tín của Việt Nam trong khu vực và quốc tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, do tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị đang đặt ra ngày càng cấp thiết. Công tác phòng, chống tham nhũng, công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo còn nhiều diễn biến phức tạp.

Phát huy thành quả đạt được và truyền thống 75 năm xây dựng và trưởng thành, trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo, mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ cơ quan cần tiếp tục nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm trong tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng Đảng bộ cơ quan trong sạch, vững mạnh.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, xây dựng cơ quan phát triển toàn diện, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Chính phủ, Đảng bộ cơ quan và các cấp ủy trực thuộc kịp thời quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan liêm chính, hành động quyết liệt, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ, Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê.

Tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra, giám sát đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể.

Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: MPI

Đại hội đã được nghe bài phát biểu quan trọng của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, trong đó nêu bật những quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện; phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ tập thể và khẳng định vị trí, vai trò là cơ quan của Chính phủ, tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng và Nhà nước; chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo; phối hợp, điều phối hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương; tham mưu nhiều giải pháp kịp thời, đúng đắn, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của đất nước.

Tại Đại hội, đại diện các đảng bộ, chi bộ trình bày các tham luận, đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp dự thảo các Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng bày tỏ nhất trí với các nội dung trình bày tại Đại hội, đặc biệt là ý kiến của Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, qua đó thấy rõ các kết quả đạt được cũng như yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Điều này khẳng định sự nỗ lực to lớn của toàn Đảng bộ trong sự phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong công tác Đảng. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra và đạt được kết quả nổi bật trên một số lĩnh vực. Về hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, Bộ đã tham mưu xây dựng trình các cấp có thẩm quyền các dự án luật, các văn bản quy phạm pháp luật. Thông qua các văn bản được ban hành tạo bước đột phá mới về cải cách thế chế, nâng cao năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư kinh doanh theo định hướng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp với thông lệ quốc tế. Đồng thời, chủ động phối hợp với các bộ, ngành liên quan báo cáo, tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành các cân đối lớn của nền kinh tế, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, đảm bảo an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường thuận lợi, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Về thông tin phục vụ điều hành kinh tế vĩ mô, thực hiện các chế độ báo cáo, Bộ đã cung cấp các thông tin đầy đủ, kịp thời cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành kinh tế vĩ mô được nhanh chóng, chính xác trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế thế giới và dịch bệnh Covid-19. Công tác phối hợp, điều hành kinh tế vĩ mô, với vai trò Tổ trưởng Tổ kinh tế vĩ mô của Chính phủ, Bộ đã chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp trọng tâm và được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.

Về công tác quản lý vốn đầu tư phát triển, Bộ đã giao kế hoạch đầu tư công cho các bộ, ngành và địa phương theo quy định; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lập, giao, điều hành kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước, góp phần tăng cường tính minh bạch, công khai trong hoạt động đầu tư công, làm cơ sở theo dõi, đánh giá, rà soát công tác thực hiện và điều hành chương trình, dự án đầu tư công.

Đồng chí Sơn Minh Thắng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: MPI

Đồng chí Sơn Minh Thắng cũng nhấn mạnh đến những kết quả của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến rõ rệt. Các cấp ủy quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng chi bộ, sinh hoạt chi bộ. Đồng thời nhấn mạnh đến các kết quả trong công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, Nghị quyết Trung ương 4 gắn với việc nêu gương của cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng… Nhìn chung, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, đồng chí Sơn Minh Thắng nhấn mạnh đến những nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đáp ứng yêu cầu; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy sự đồng thuận, thống nhất cao trong các lĩnh vực công tác, thực hiện mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết, toàn bộ cán bộ, đảng viên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao;…

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, có 26 đồng chí được bầu vào Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị phiên thứ nhất của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan. Theo đó, 09 đồng chí trúng cử Ban Thường vụ Đảng bộ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó, đồng chí Trần Quốc Phương, Ủy viên Ban cán sự Đảng bộ, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư được bầu làm Bí thư Đảng ủy cơ quan; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan là đồng chí Mai Ngọc Bích và đồng chí Trần Duy Đông (Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ).

Tân Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Trần Quốc Phương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: MPI

Phát biểu tại Đại hội, tân Bí thư Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Quốc Phương thay mặt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 cảm ơn sự tín nhiệm của các đại biểu và nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là nhiệm vụ mà các đại biểu tin tưởng giao cho. Đồng thời xin hứa sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tận tâm, tận lực cùng với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phấn đấu triển khai và thực hiện sáng tạo, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, đáp ứng sự tin tưởng của các đại biểu.

Bí thư Đảng ủy cơ quan, Thứ trưởng Trần Quốc Phương nhấn mạnh, sau 2 phiên họp, các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung và đồng thuận cao trong quá trình thực hiện các nội dung của chương trình Đại hội. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến phong phú, thiết thực và hiệu quả nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cơ quan, Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đánh giá cao những thành tích và kết quả đạt được của toàn Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại hội cũng đồng tình cao với các nội dung và sự tiếp thu các ý kiến của Đoàn Chủ tịch nhằm bổ sung, hoàn thiện các báo cáo công tác của Đảng bộ, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 và các báo cáo góp ý cho Văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và Văn kiện Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng nhất trí cao và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025.

Một trong những lý do thành công của Đại hội là thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ, công tâm, khách quan trong việc lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là những đồng chí có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực, trí tuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đặc biệt, Ban Chấp hành đã có những nhân tố mới là các đồng chí nữ, đồng chí trẻ. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Đại hội đã nhất trí thông qua nhiều vấn đề quan trọng. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Trần Quốc Phương đề nghị các đồng chí từ cấp ủy đến đảng viên ở các cấp cần chỉ đạo và tổ chức thực hiện, phổ biến, quán triệt và triển khai các nội dung của Nghị quyết bằng các giải pháp cụ thể nhằm đạt được hiệu quả cao nhất./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 1088
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.