Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ tư, ngày 27 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 08/09/2020-11:54:00 AM
Tiếp tục ghi thêm nhiều dấu ấn quan trọng trong chặng đường phát triển sắp tới của Bộ, của Ngành và của Đất nước (Xem tin ảnh)
(MPI) - Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Đảng bộ cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng và tập thể Lãnh đạo Bộ quyết tâm đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện.

Đồng thời, phát huy truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư; thể hiện bản lĩnh, trí tuệ tập thể và khẳng định vị trí, vai trò của một cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp của Đảng và Nhà nước; chủ động nắm bắt tình hình, phân tích, dự báo; phối hợp, điều phối hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương; tham mưu nhiều giải pháp kịp thời, đúng đắn, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển của đất nước.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: MPI

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, cùng với cả nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa trong nhiệm kỳ qua, nhất là trong giai đoạn 2017-2019, trong đó, thành quả quan trọng nhất là đưa nền kinh tế trở lại đà tăng trưởng cao; lạm phát được kiểm soát; mô hình tăng trưởng có bước đổi mới gắn với nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo sự chuyển biến rõ nét hơn trong cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là cơ cấu đầu tư; 3 khâu đột phá chiến lược đạt nhiều kết quả tích cực; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện đáng kể; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, đối ngoại, quốc phòng, an ninh được bảo đảm và có nhiều tiến bộ, vị thế và uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng lên trên trường quốc tế.

Có được kết quả như trên là nhờ sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước, nhất là của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp đề ra, 2 năm liên tiếp hoàn thành và vượt các mục tiêu được Quốc hội giao. Trong thành tựu đó, có sự đóng góp rất tích cực của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhất là công tác tham mưu tổng hợp đóng vai trò quan trọng, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tất cả cán bộ, đảng viên và của Đảng bộ cơ quan trong vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

3 điểm sáng nổi bật

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy cơ quan, các cấp ủy trực thuộc đã có nhiều đổi mới, chất lượng công tác Đảng và các hoạt động không ngừng được cải thiện, động viên được tập thể, cán bộ, đảng viên vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết đã đề ra. Đồng thời nhấn mạnh 3 điểm sáng nổi bật nhất của nhiệm kỳ qua.

Một là, công tác xây dựng Đảng được quan tâm và đạt kết quả quan trọng, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; không để vụ việc tiêu cực xảy ra; không ngừng nâng cao nền nếp, chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; triển khai nghiêm túc và có kết quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, nhất là Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về xây dựng Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó, các cấp ủy đảng của Đảng bộ cơ quan đã gắn hiệu quả công tác sinh hoạt chính trị với công tác chuyên môn, góp phần rất lớn vào thành tựu chung của cả cơ quan, khẳng định được vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng đã góp phần không nhỏ và việc đào tạo, rèn luyện đội ngũ đảng viên không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt là đã phát hiện, đào tạo và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo trẻ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức, tác phong, bản lĩnh và trí tuệ, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó khăn, không ngại vất vả, trung thành với lý tưởng của Đảng, phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Bộ Kế hoạch và Đầu tư không chỉ xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ có năng lực, trí tuệ cho cơ quan, mà còn bồi dưỡng, đóng góp nhiều cán bộ lãnh đạo cho Đảng và Nhà nước, được Đảng tin tưởng, luân chuyển, giao trọng trách làm Bí thư, Chủ tịch các địa phương, lãnh đạo một số cơ quan trung ương. Điều đó không chỉ là thành quả của sự nỗ lực, cố gắng của cả tập thể, cá nhân mà còn là niềm vinh dự, tự hào của truyền thống 75 năm lịch sử xây dựng và phát triển của Ngành nói chung và Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói riêng.

Hai là, vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng không ngừng được củng cố trong mọi hoạt động công tác của cơ quan, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và cụ thể hóa tinh thần, đường lối của các Nghị quyết của Đảng vào nhiệm vụ chuyên môn của mỗi đơn vị và của Bộ. Đây là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với kết quả đổi mới tư duy, cách làm của Bộ trong các nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật, nhiệm vụ tham mưu tổng hợp chiến lược, cơ chế, chính sách cho Đảng và Nhà nước với mục tiêu cao nhất là phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, không ai bị bỏ lại phía sau và người dân là trọng tâm của phát triển. Mọi chính sách của Chính phủ phải hướng tới hạnh phúc của người dân.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, nội dung này được thể hiện rõ nét trong việc Bộ đã tham mưu báo cáo Chính phủ, trình Quốc hội thông qua nhiều bộ luật quan trọng, nhiều cơ chế, chính sách then chốt của phát triển với tư tưởng chính sách đổi mới mạnh mẽ, tư duy phát triển có tầm nhìn dài hạn, bền vững, vượt qua những lợi ích cục bộ, vì sự phát triển chung của đất nước, điển hình là: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Nghị quyết về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, các cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế do tác động của dịch Covid-19...

Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ba là, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có nhiều cải tiến lề lối làm việc và đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, gương mẫu trong lãnh đạo, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Ban cán sự Đảng, tập thể Lãnh đạo Bộ và lãnh đạo chủ chốt của cơ quan trong tất cả các mặt công tác, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm và sử dụng cán bộ, chỉ đạo sát sao hoạt động công tác đoàn thể, góp phần tích cực trong việc tăng cường giữ gìn đoàn kết, đổi mới và thống nhất tư tưởng và hành động trong công tác đảng và công tác chuyên môn, tạo môi trường công khai, dân chủ, khuyến khích cán bộ, đảng viên rèn luyện, phát triển, thỏa sức sáng tạo và cống hiến.

Lấy con người làm trọng tâm trong công tác tham mưu thể chế, chính sách

Ảnh: MPI

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp chiến lược, mặc dù công việc ngày càng nhiều và phức tạp, bên cạnh việc nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy đảng luôn quan tâm và đề cao ý thức về tầm quan trọng của công tác xã hội, dành thời gian và huy động công sức, tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa như ủng hộ người nghèo, hỗ trợ đồng bào ở những nơi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt, trợ giúp những đối tượng yếu thế, người khuyết tật... với một mục tiêu Vì sự phát triển của cộng đồng.

Cụ thể trong những năm qua, với sự thống nhất cao trong Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể, Bộ đã tổ chức các hoạt động giao lưu rất xúc động với nhóm “Dàn hợp ca hy vọng”, hợp tác với doanh nghiệp xã hội Kym Việt trong một số hoạt động, Phát động sáng kiến Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam, hỗ trợ xây dựng 100 ngôi nhà trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La... Những sự kiện đầy tính nhân văn đã cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan nhiều bài học, động lực, khát vọng thay đổi và vươn lên, tạo nhiều sự chuyển biến hết sức tích cực trong từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, thông quan đó nhân lên quyết tâm cần làm tốt hơn nữa công việc, chức trách của mình, lồng ghép những yếu tố nhân văn, lấy con người làm trọng tâm trong công tác tham mưu thể chế, chính sách.

Bên cạnh đánh giá cao về những kết quả rất tích cực đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng bộ cơ quan, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cũng nêu rõ những tồn tại, hạn chế như chất lượng, tiến độ tham mưu xây dựng, triển khai một số đề án, báo cáo vẫn còn hạn chế; công tác phối hợp chưa thực sự hiệu quả; việc chia sẻ, phối hợp xử lý công việc còn thụ động; tư duy đổi mới có lúc, có nơi chưa thể hiện rõ nét, vẫn còn tồn tại một số tư tưởng bảo thủ, ôm đồm, nể nang, né tránh trách nhiệm, ngại va chạm, bản lĩnh, tính chiến đấu còn yếu, trí tuệ tập thể chưa được phát huy triệt để; chưa dành nhiều thời gian cho công tác nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn, nhất là đối với những mô hình mới, nhân tố mới.

Nhiệm vụ của chúng ta trong nhiệm kỳ tới là hết sức nặng nề, bối cảnh vừa có thuận lợi, vừa có khó khăn đan xen, thách thức đi liền với cơ hội. Trong bối cảnh đó, để không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của một cơ quan tham mưu chiến lược tổng hợp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nghị Đảng bộ cơ quan cần nghiên cứu, thảo luận, đề ra các giải pháp thực sự thiết thực trong thời gian tới, trong đó, trọng tâm là các lĩnh vực cụ thể. Theo đó, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với Ban cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tham mưu, điều hành hiệu quả cơ chế, chính sách nhằm thực hiện thành công các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch của giai đoạn tới với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô ở trình độ cao hơn; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng gắn với nâng cao hiệu quả, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế; triển khai mạnh mẽ, tạo sự chuyển biến rõ rệt các đột phá phát chiến lược, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII.

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị Đảng bộ cơ quan đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII để xây dựng Đảng bộ cơ quan thực sự trong sạch, vững mạnh; tạo sự đoàn kết, nhất trí cao từ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng chi bộ và sinh hoạt chi bộ, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện để các đoàn thể hoạt động có hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự Đảng trong mọi mặt công tác, đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ và công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ và cơ quan, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, đặc biệt là trong định hướng chiến lược đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình tổ chức cơ quan trở thành một cơ quan tham mưu chiến lược về cải cách và phát triển của Đảng và Nhà nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh vững vàng, đạo đức, trí tuệ, trung thành, trách nhiệm và chuyên nghiệp, xứng đáng với truyền thống 75 năm hình thành và phát triển của ngành Kế hoạch và Đầu tư, mà tiền thân là Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết. Hai chữ “kiến thiết” không chỉ theo suốt chặng đường phát triển, mà còn cần thiết hơn bao giờ hết trong chặng đường phát triển sắp tới của Bộ, của Ngành và của Đất nước.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ của Bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, bám sát tiêu chuẩn cấp ủy viên theo Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị để bầu những đồng chí thực sự tiêu biểu vào cấp ủy khóa mới, có cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng thời, lựa chọn những đồng chí xứng đáng, đại diện cho trí tuệ để bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và mong muốn, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo để Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh. Đồng thời nhấn mạnh, Ban cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tin tưởng trong thời gian tới, công tác Đảng của Đảng bộ cơ quan sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, ghi thêm nhiều dấu ấn quan trọng trong sự phát triển của Ngành và Bộ Kế hoạch và Đầu tư với truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển./.

Tùng Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 2994
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.