Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
English
a A
Ngày 28/10/2020-16:44:00 PM
Dự thảo Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

Trụ sở Unitel tại Lào. Ảnh: Internet
(MPI) – Để hướng dẫn chi tiết các thủ tục đầu tư ra nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan soạn thảo Thông tư hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT.

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trong đó, Chương V về đầu tư ra nước ngoài đã sửa đổi, bổ sung một số quy định mới và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 sửa đổi, bổ sung một số quy định theo Luật Đầu tư có liên quan đến mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Cụ thể, các trường hợp thay đổi phải đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài (GCNĐK ĐTRNN); Quy định mục tiêu chính của hoạt động ĐTRNN; Thông tin nhà đầu tư có kê khai thêm “mã số định danh cá nhân”; Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định chấm dứt hiệu lực GCNĐK ĐTRNN; Trường hợp cấp lại GCNĐK ĐTRNN.

Ngoài ra, sửa đổi chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 09/2019/TT-BKHĐT ngày 29/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ vào các quy định mới đặt ra, việc xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài là yêu cầu khách quan và cần thiết.

Về nguyên tắc sửa đổi, bám sát các nội dung trong Luật Đầu tư và dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài.

Đồng thời, đơn giản hóa tối đa các nội dung trong mẫu kết quả thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài.

Các mẫu trong Thông tư được xây dựng đảm bảo tính đồng nhất để tích hợp với Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, góp phần giảm thiểu trách nhiệm và tạo thuận lợi trong việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư ra nước ngoài.

Dự thảo Thông tư gồm 6 Điều và 19 Mẫu văn bản. So với Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT, dự thảo Thông tư sửa 02 Điều và 16 mẫu, giữ nguyên 4 Điều và 1 mẫu, bỏ 3 Điều và 1 mẫu, bổ sung 02 mẫu mới. Dự thảo Thông tư đang được đăng tải xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 296
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.