Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 5 tháng 3 năm 2021
English
a A
Ngày 29/10/2020-13:44:00 PM
Thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã góp phần xây dựng nông thôn mới
(MPI) – Ngày 29/10/2020, tại tỉnh Quảng Ninh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo lấy ý kiến dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”.

Thứ trưởng Võ Thành Thống phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: MPI

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống tham dự và chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có đại diện các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, cán bộ phụ trách lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX), đại diện cán bộ quản lý HTX, thành viên HTX thành phố Hải Phòng, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Võ Thành Thống cho biết, tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã và Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng “Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”.

Theo đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương xây dựng các dự thảo nêu trên. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Võ Thành Thống đề nghị các đại biểu tham dự Hội thảo tập trung thảo luận sâu hơn vào một số nội dung của Đề án và Chiến lược.

Thứ nhất, về Đề án Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025, tập trung góp ý vào nội dung các loại mô hình HTX dự kiến lựa chọn đưa vào thí điểm sắp tới; Các bước tiến hành hoàn thiện HTX tham gia thí điểm trong Dự thảo đã phù hợp chưa? Cần phải điều chỉnh, bổ sung như thế nào để đảm bảo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện sau này tại các địa phương.

Thứ hai, về Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030, tập trung cho ý kiến về các nội dung đánh giá tình hình phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2011-2020, kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế; Các mục tiêu, định hướng phát triển và các giải pháp để thực hiện Chiến lược.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: MPI

Theo dự thảo Chiến lược phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2030 đang được xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, mục tiêu tổng quát của giai đoạn 2021-2030 là phát triển KTTT năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, không ngừng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thành viên, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, cả nước có khoảng 140 nghìn tổ hợp tác, 45 nghìn HTX, 340 Liên hiệp Hợp tác xã, với 2 triệu thành viên tổ hợp tác, 8 triệu thành viên HTX, 1.700 HTX thành viên của Liên hiệp Hợp tác xã. Số HTX hoạt động hiệu quả đạt 70% trên tổng số HTX cả nước. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX tốt nghiệp cao đẳng, đại học đạt 25% trở lên. Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp để phấn đấu đến năm 2030 cả nước có trên 5 nghìn HTX ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Đồng thời, tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị giữa doanh nghiệp và HTX, phấn đấu có khoảng 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. Xử lý dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động và các HTX chưa chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo “Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030” và Đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025. Đây là cơ sở để đơn vị chủ trì soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.

Cùng ngày, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng cho cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý HTX trong xây dựng nông thôn mới./.

Đức Trung
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 489
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.