Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 29/12/2020-16:39:00 PM
Vướng mắc khi thực hiện Nghị định 25/2020/NĐ-CP
Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Huy Hoàng.

Hiện doanh nghiệp của tôi đang tiến hành nghiên cứu, triển khai một số dự án trên địa bàn một số tỉnh thành. Trong quá trình triển khai, có một số vướng mắc liên quan đến hình thức lựa chọn nhà đầu tư dự án thương mại dịch vụ, xin hỏi Bộ Kế hoạch và Đầu tư như sau:

- Tại Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định phạm vi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án gồm “công trình thương mại, dịch vụ”;

- Tại Khoản 1 Điều 11 Nghị định 25/2020/NĐ-CP quy định điều kiện xác định dự án đầu tư có sử dụng đất là “thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai”.

- Tuy nhiên, tại Điều 61, 62 Luật Đất đai thì dự án không thuộc đối tượng để đưa vào danh mục dự án thu hồi đất.

Với các nội dung nêu trên, kính nhờ Quý Bộ giải đáp, đối với trường hợp dự án thương mại, dịch vụ mà không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất thì có thuộc phạm vi áp dụng của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP không?

Rất mong nhận được sự quan tâm của Quý Bộ.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định điều kiện để xác định dự án đầu tư có sử dụng đất bao gồm: (i) Thuộc danh mục dự án cần thu hồi đất được duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc thuộc khu đất do Nhà nước đang quản lý, sử dụng; chương trình phát triển đô thị (nếu có) theo quy định của pháp luật về phát triển đô thị; (ii) Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy định của pháp luật; (iii) Không đủ điều kiện để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Theo thông tin của Quý Bạn đọc, dự án thuộc phạm vi điều chỉnh tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Vì vậy, đề nghị Quý Bạn đọc nghiến cứu, rá soát trường hợp thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Trường hợp dự án thuộc phạm vi điều chỉnh và đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định tại Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP, việc lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP. Ngoài ra Quý Bạn đọc lưu ý trường hợp dự án không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 25/2020/NĐ-CP thì được chọn áp dụng quy định của Nghị định này (điểm b Điều 2)./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 416
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.