Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 12/01/2021-14:16:00 PM
Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 (Xem tin ảnh)
(MPI) – Ngày 12/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Chủ tịch Công đoàn Bộ Nguyễn Thị Thu Lan chủ trì Hội nghị.
Chủ tịch Công đoàn Bộ Nguyễn Thị Thu Lan chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI

Tham dự Hội nghị có Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Ngọc Bích; Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Đoàn; Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn viên chức Việt Nam Lê Thị Thu Hà; Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nội vụ, Trưởng Khối thi đua I-Công đoàn viên chức Việt Nam Vũ Đăng Minh và đại diện Lãnh đạo các đơn vị, Hội Cựu chiến binh, Ban chỉ huy quân sự, Đoàn Thanh niên, Ban Thanh tra Nhân dân, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Bộ và các đồng chí Ủy viên Ban Nữ công Công đoàn Bộ.

Trình bày dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch Công đoàn Bộ Nguyễn Thị Thu Lan cho biết, Công đoàn Bộ trực tiếp chỉ đạo và quản lý 34 Công đoàn trực thuộc với tổng số đoàn viên công đoàn là 1.853 người, trong đó 961 công đoàn viên nữ, chiếm tỷ lệ 51,8%. Hoạt động của Công đoàn Bộ luôn nhận được sự quan tâm của Lãnh đạo Bộ, Đảng ủy cơ quan, Công đoàn viên chức Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ. Cơ sở vật chất và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức đã được cải thiện.

Tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Công đoàn Bộ luôn đoàn kết và nhất quán trong chỉ đạo và triển khai thực hiện. Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong mọi hoạt động của cơ quan, động viên cán bộ đoàn viên thi đua lao động giỏi góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Tích cực phối hợp với các đơn vị tuyên truyền tới các công đoàn trực thuộc thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên. Luôn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục gắn với các ngày lễ lớn của đất nước để tạo dựng phong trào chung của cơ quan nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi về chuyên môn, vững vàng về chính trị. Chú trọng công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh về mọi mặt. Luôn phối hợp và tạo điều kiện, hỗ trợ để Đoàn Thanh niên thực hiện tốt hoạt động các phong trào. …

Bên cạnh những đóng góp vào thành công chung của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công đoàn Bộ đã có những đổi mới với các hoạt động được tổ chức linh hoạt, đa dạng trong bối cảnh, tình hình mới. Từ đó, cũng rút ra một số bài học kinh nghiệm như hoạt động Công đoàn phải gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết của Công đoàn Bộ. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể như Nữ công, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh trong việc tổ chức có hiệu quả các hoạt động công đoàn. Lan tỏa những hoạt động công đoàn đến tất cả các công đoàn viên. Coi trọng việc lựa chọn, bồi dưỡng đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là các đồng chí trong Ban chấp hành công đoàn các cấp.

Phát biểu tại Hội nghị, Vụ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Mai Ngọc Bích cho biết, công tác công đoàn đã thể hiện qua 8 nội dung công tác, các bảng biểu số liệu đầy đủ minh chứng cho những kết quả đáng ghi nhận sự nỗ lực, chủ động sáng tạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn của Bộ, công đoàn các cấp trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Đảng ủy cơ quan Bộ đánh giá cao Công đoàn Bộ đã có nhiều ý tưởng trong đổi mới cải cách, chính Công đoàn Bộ đã cụ thể hóa chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và mang lại những thành công. Công đoàn Bộ đã góp phần rất quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tính chủ động, đổi mới sáng tạo trong công tác công đoàn đã tạo ra bầu không khí thi đua sôi nổi. Năm 2020, công tác xã hội từ thiện của Bộ đã được nâng lên, sự lan tỏa tinh thần thiện nguyện, tinh thần tương thân tương ái, hướng tới mọi người dân.

Đồng chí Mai Ngọc Bích mong muốn, Công đoàn Bộ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các phong trào gắn với hoạt động chính trị, với công tác xã hội từ thiện, các hoạt động thi đua và tiếp tục phối với các đơn vị để chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó có môi trường làm việc, trang thiết bị làm việc, môi trường rèn luyện thể thao - văn hóa ngoài giờ, …

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn viên chức Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hà đánh giá, năm 2020, mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng được sự tạo điều kiện của Lãnh đạo Bộ, Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, đạt được những kết quả đáng khích lệ. Công tác thi đua đã được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực đi vào hoạt động có nề nếp, có chất lượng. Các phong trào thi đua luôn gắn chặt với nội dung cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo và thực hành tiết kiệm chống lãng phí và được đông đảo công đoàn viên tham gia, đạt chất lượng hiệu quả cao. Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Công đoàn viên chức Việt Nam, Nghị quyết của công đoàn Bộ và đã quan tâm xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng …

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư lần thứ XXV, các cấp Công đoàn Bộ tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong các công đoàn nhằm phối hợp với chính quyền quản lý tốt về mọi hoạt động của đơn vị. Vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động. Tổ chức tốt các hoạt động phong trào kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; làm tốt công tác xã hội từ thiện; chú trọng, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn. Thực hiện tốt công tác tài chính của công đoàn trong việc quản lý, thu-chi tài chính công đoàn theo đúng quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 220
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.