Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021
English
a A
Ngày 11/01/2021-17:40:00 PM
Thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(MPI) – Thực hiện Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 15/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ giao về việc thành lập Hội đồng thẩm định lập Hội đồng thẩm định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định ban hành kèm theo Quyết định số 1314/QĐ-HĐTĐ ngày 04/9/2019 của Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Ngày 11/01/2021 đã diễn ra Phiên họp thẩm định nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Chủ tịch Hội đồng thẩm định.
Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: MPI

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương cho biết, Điện Biên là địa phương nằm trong khu vực Tây Bắc, có địa hình đi lại khó khăn, muốn phát triển cần phải có kết nối, do vậy quy hoạch tốt và đúng sẽ tạo điều kiện cho Tỉnh thay đổi và phát triển tốt hơn. Thông qua bản quy hoạch sẽ tạo thêm những động lực mới cho tỉnh Điện Biên phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cho biết, thực hiện theo quy định của Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn, tỉnh Điện Biên đã chọn Viện Kinh tế Việt Nam làm đơn vị tư vấn để triển khai lập quy hoạch. Tỉnh đã rà soát, đánh giá toàn bộ các quy hoạch đã thực hiện để làm căn cứ xây dựng nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Nhiệm vụ này đã được thông qua t các sở, ban ngành của địa phương và được UBND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua.

Trình bày Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên Nguyễn Phi Sông cho biết, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, tỉnh Điện Biên đã chủ động bố trí nguồn lực, tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn và chỉ đạo thực hiện các công việc để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch Tỉnh đúng trình tự quy định.

Phạm vi lập Quy hoạch tỉnh Điện Biên bao gồm toàn tỉnh với diện tích tự nhiên là 9541,25 km2, với 10 đơn vị hành chính. Quan điểm lập quy hoạch phải đảm bảo tuân thủ, phù hợp và cụ thể hóa các nội dung định hướng của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng liên quan tới địa bàn tỉnh Điện Biên; kế thừa những quan điểm, định hướng phát triển còn phù hợp với tình hình thực hiện các quy hoạch của Tỉnh đã được phê duyệt và nghiên cứu bổ sung, phát triển những vấn đề mới trên cơ sở bám sát chủ trương chỉ đạo từ Trung ương vào điều kiện thực tế của địa phương…

Quy hoạch phải đánh giá đúng thực trạng bao gồm cả tồn tại, khó khăn và những điểm nghẽn, xu hướng phát triển, tiềm năng, các lợi thế về phát triển du lịch, phát triển đất đai, nông, lâm nghiệp và lợi thế về giao thương thông qua các cửa khẩu quốc tế với các tỉnh Bắc Lào, Tây Nam Trung Quốc và các nước ASEAN.

Việc lập quy hoạch được xây dựng theo hướng tích hợp, bảo đảm tính thống nhất, liên kết có hệ thống giữa các đối tượng của quy hoạch, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ giữa các ngành, các huyện, thành phố và các vùng trên địa bàn phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn lực của Tỉnh theo hướng phát triển bền vững, hợp lý giữa kinh tế - xã hội, môi trường, văn hóa, quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Phân bổ, khai thác và sử dụng hợp lý hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo, bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử, văn hóa và di sản thiên nhiên cho hiện tại và tương lai.

Việc phân bố quy hoạch phát triển không gian phải đảm bảo thống nhất giữa kết cấu hạ tầng, phân bổ đất đai và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái. Phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình của các bên liên quan trong quá trình lập quy hoạch và triển khai thực hiện giám sát quy hoạch, trong đó bảo đảm quyền tham gia ý kiến của cộng đồng và cá nhân trong quá trình lập quy hoạch. Đồng thời, kết hợp được phát triển các khu vực khó khăn, đảm bảo sinh kế của người dân…

Tại Phiên họp, các chuyên gia phản biện, thành viên Hội đồng đã đưa ra các ý kiến, góp ý để tỉnh Điện Biên tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng trình bày bản nhận xét về nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và cho biết, Báo cáo thuyết minh nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định của Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ. 100% đại biểu đồng ý thông qua nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Điện Biên với điều kiện tiếp thu, hoàn thiện nội dung theo ý kiến góp ý của các bộ, ngành, thành viên Hội đồng thẩm định và các chuyên gia, …

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Lê Thành Đô cảm ơn các chuyên gia, thành viên Hội đồng thẩm định đã có những góp ý quý báu để tỉnh Điện Biên hoàn thiện nhiệm vụ lập quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến góp ý của các đại biểu và cho rằng các ý kiến đã thể hiện rất rõ ràng và chi tiết về các nội dung. Trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia, thành viên Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng đề nghị tỉnh Điện Biên sớm nghiên cứu, tiếp thu và hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền theo đúng quy định./.

Minh Hậu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 139
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.