Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021
English
a A
Ngày 30/12/2020-16:01:00 PM
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An

1. Nội dung kiến nghị 1 (số 42 tại văn bản số 9525/VPCP-QHĐP): Cử tri phản ánh dự án Bản Mồng là một trong những dự án trọng điểm nằm trong chương trình đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội miền Tây Nghệ An. Tuy nhiên, qua nhiều năm thực hiện còn nhiều khó khăn, nhiều hợp phần còn dở dang. Cử tri đề nghị quan tâm bố trí vốn để tiếp tục triển khai thực hiện các hạng mục của dự án.

Trả lời:

Dự án hồ chứa nước Bản Mồng (Dự án) được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư tại văn bản số 154/TTg-NN ngày 20 tháng 01 năm 2006; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án đầu tư năm 2009 (thời điểm này, Dự án không thuộc danh mục dự án, công trình quan trọng quốc gia) và được khởi công năm 2010 nhưng đến năm 2011 dự án tạm dừng do Chỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt điều chỉnh dự án và dự án được bố trí vốn trở lại trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 để tiếp tục thực hiện và được Chính phủ cho phép phân kỳ đầu tư thành 02 giai đoạn. Đến nay, dự án đã triển khai xây dựng được khoảng 90% khối lượng công việc; lũy kế giải ngân đến nay đạt 83% và dự kiến đến cuối năm 2020 cơ bản hoàn thành giai đoạn I.

Năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã xác định Dự án có 312,95 ha rừng phòng hộ phải chuyển mục đích sử dụng rừng nên thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia và thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thuộc Quốc hội. Chính phủ đã đề nghị Quốc hội xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng 1.131,22 ha đất rừng trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An (544,77 ha) và Thanh Hóa (586,45 ha), trong đó: 312,95 ha rừng phòng hộ, 661,08 ha rừng sản xuất và 157,19 ha rừng ngoài quy hoạch lâm nghiệp để thực hiện dự án Hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An và lưu ý Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cần sớm cập nhật thông tin của Dự án vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất huyện Như Xuân giai đoạn 2021- 2030, Kế hoạch sử dụng đất huyện Như Xuân năm 2021 và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trình cấp thẩm quyền thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thống nhất, đồng bộ với mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quy hoạch,…

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã có văn bản số 1882/BC-UBKHCNMT14 ngày 20 tháng 10 năm 2020 báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích sử dụng khác để thực hiện dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An.

Do vậy, sau khi được Quốc hội quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, Chính phủ khẩn trương chỉ đạo bảo đảm nguồn lực thực hiện dự án; đẩy nhanh tiến độ thi công để dự án sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả kinh tế - xã hội; Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và bố trí nguồn vốn thực hiện dự án trong giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nội dung kiến nghị 2 (số 42 tại văn bản số 95251/VPCP-QHĐP): Cử tri các huyện miền núi, vùng biên giới tỉnh đề nghị quan tâm hỗ trợ một phần kinh phí để phát quang, mở đường phục vụ công tác tuần tra các vùng biên giới.

Trả lời:

- Việc phân cấp nhiệm vụ chi ngân sách xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới được thực hiện theo Điều 24 Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Biên giới quốc gia, cụ thể: “Ngân sách trung ương bảo đảm cho các nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và khu vực biên giới do các cơ quan, đơn vị Trung ương thực hiện. Ngân sách địa phương bảo đảm cho các nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia khu vực biên giới do các địa phương thực hiện”.

- Đối với các vị trí sạt lở thực sự cấp bách, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, khu vực biên giới quốc gia, thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương: theo đề xuất của các địa phương và bộ, ngành liên quan, Chính phủ hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương hằng năm để thực hiện các dự án cấp bách theo đúng quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 44
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.