Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 26 tháng 2 năm 2021
English
a A
Ngày 22/02/2021-15:34:00 PM
Hội thảo Định hướng phát triển thống kê xã hội và môi trường tại Việt Nam đến năm 2045

(MPI) - Ngày 22/02/2021, Tổng cục Thống kê phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tổ chức Hội thảo định hướng phát triển thống kê xã hội và môi trường tại Việt Nam đến năm 2045.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục khắc phục những hạn chế, vượt qua thách thức, khẳng định vai trò của thống kê trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách và giám sát, đánh giá quá trình phát triển đất nước, Tổng cục Thống kê đang triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Trong lộ trình xây dựng Chiến lược giai đoạn mới, việc nghiên cứu xu hướng thống kê thế giới và xác định các định hướng chính trong Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn tiếp theo là rất quan trọng, đặc biệt là lĩnh vực thống kê xã hội và thống kê môi trường.

Thống kê xã hội và môi trường liên quan đến tất cả các bước trong quy trình sản xuất thông tin thống kê, bao trùm tất cả các hoạt động sản xuất thông tin thống kê. Việc phân chia ranh giới giữa các hoạt động thống kê kinh tế và các hoạt động thống kê xã hội và môi trường là rất khó khăn bởi hầu hết các số liệu thống kê trong các lĩnh vực này đều có mối liên hệ với nhau. Tuy nhiên vẫn cần phải đánh giá một cách rõ ràng, riêng biệt, đồng thời xem xét trong mối quan hệ tác động lẫn nhau và quan hệ tổng thể gắn kết giữa các chỉ tiêu kinh tế, xã hội và môi trường.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung Xu hướng phát triển Thống kê xã hội môi trường trên thế giới và kinh nghiệm; Một số định hướng phát triển ở Việt Nam đến năm 2045 và các vấn đề khác như: hướng tiếp cận, các giải pháp chính, tổ chức thực hiện cũng được xem xét để đảm bảo tính khả thi của các định hướng chính.

Từ đó đưa ra một số nội dung công việc cần chú trọng trong thời gian tới như xây dựng, kiện toàn Hệ thống thông tin Thống kê Quốc gia theo hướng khai thác Hồ sơ hành chính; Tăng cường chia sẻ dữ liệu đảm bảo an toàn an ninh; Xây dựng các tiêu chí nâng cao việc kiểm tra, đánh giá, phân tích dữ liệu phục vụ xây dựng và biên soạn chỉ tiêu, báo cáo thống kê./.

Minh Trang
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 46
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.