Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chủ nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021
English
a A
Ngày 02/04/2021-17:41:00 PM
Họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2020/NĐ-CP
(MPI) – Ngày 02/4/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Trần Quốc Phương. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập đến từ các Bộ: Tư pháp, Tài chính và các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Thứ trưởng Trần Quốc Phương chủ trì cuộc họp. Ảnh: MPI

Tại Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 01/01/2021 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 56/2020/NĐ-CP theo hướng quy định đơn giản hơn về hồ sơ, quy trình, thủ tục phê duyệt, điều chỉnh và gia hạn.

Ngày 23/3/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 249/QĐ-BKHĐT về việc thành lập Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2020/NĐ-CP, gồm đại diện Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phát biểu tại cuộc họp, Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại Phạm Hoàng Mai cho biết, sau khi nghiên cứu ý kiến và đề xuất sửa đổi Nghị định số 56/2020/NĐ-CP từ các bộ, ngành, địa phương Ban Soạn thảo thấy rằng Nghị định sửa đổi, bổ sung phải đáp ứng ba mục tiêu và yêu cầu chính. Đó là, giải quyết được những bất cập trong quá trình thực hiện Nghị định 56/2020/NĐ-CP trong thời gian qua, tinh giản quy trình, thủ tục phê duyệt và nhất quán các văn bản pháp quy và các quy trình, thủ tục của nhà tài trợ.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: MPI

Về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nghị định 56/2020/NĐ-CP, các thành viên trong Ban soạn thảo, Tổ biên tập thống nhất đưa ra 10 nội dung chủ yếu cần sửa đổi, bổ sung. Thứ nhất, bổ sung giải thích từ ngữ và tiêu chí phân loại “chi đầu tư phát triển” và “chi thường xuyên” trong các dự án sử dụng vốn vay ODA và vay ưu đãi cho các trường hợp sử dụng vốn đối ứng. Thứ hai, bổ sung giải thích từ ngữ và tiêu chí phân loại “Đầu tư có cấu phần xây dựng” và “Đầu tư không có cấu phần xây dựng” để tổ chức thẩm định phù hợp các dự án. Thứ ba, xây dựng quy trình, thủ tục và hồ sơ đối với hình thức “hỗ trợ ngân sách chung” và “hỗ trợ ngân sách có mục tiêu”. Thứ tư, nghiên cứu bổ sung các hoạt động trước, quy định cụ thể hơn cách thức và quy trình thực hình. Thứ năm, đơn giản hóa hồ trơ, thủ tục về điều chỉnh chủ trương đầu tư sau khi đã được cấp thẩm quyền thông qua hoặc trong quá trình thực hiện dự án.

Thứ sáu, rà soát vướng mắc về quản lý tài chính, dự toàn liên quan đến đầu tư xây dựng. Thứ bảy, sử dụng vốn dư cho các dự án đang thực hiện và các dự án mới để tăng hiệu quả và tính bền vững. Thứ tám, giải ngân, thanh toán dự án vừa cấp phát ODA vừa vay lại. Thứ chín, bổ sung quy định hướng dẫn chi tiết và các biểu mẫu về công tác giám sát và đánh giá. Thứ mười, bổ sung quy định đối với các dự án cho doanh nghiệp vay lại 100% vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ trên cơ sở Luật Quản lý nợ công và Luật quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Nghị định sẽ quy định về quy trình, thủ tục đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương đánh giá cao ý kiến của các đại biểu. Các ý kiến góp ý sẽ được Ban Soạn thảo và Tổ Biên tập nghiên cứu, rà soát để hoàn thiện dự thảo Nghị định./.

Bảo Linh
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 613
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.