Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021
English
a A
Ngày 14/07/2021-14:41:00 PM
Quy định về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Lam Lê email: lipdlam@gmail.com.

Theo Khoản 1 Điều 157 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: "Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị."

Do một số vấn đề nhân sự và di chuyển, Công ty đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 01/3/2021 nhưng không thể triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị để bầu ra chủ tịch trong vòng 07 ngày làm việc, cụ thể đến ngày 18/3/2021 cuộc họp của Hội đồng quản trị mới diễn ra để bầu ra chủ tịch Hội đồng quản trị.

Chúng tôi đi vay vốn ngân hàng và hợp đồng này thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị thông qua. Nhưng phía ngân hàng cho rằng Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu tại cuộc họp ngày 18/3/2021 là không có hiệu lực.

Tuy nhiên, chúng tôi không thấy quy định nào tại Luật Doanh nghiệp quy định về việc nếu Chủ tịch bầu sau thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó thì chủ tịch này sẽ không được công nhận.

Kính mong quý Cơ quan giải đáp thắc mắc giúp chúng tôi liệu có phải nếu Chủ tịch bầu sau thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó thì Chủ tịch này sẽ không được công nhận?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Luật Doanh nghiệp năm 2020 không quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu sau thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị thì sẽ không được công nhận là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị không đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020 là hành vi vi phạm hành chính, bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính tùy theo lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 413
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.