Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021
English
a A
Ngày 14/07/2021-14:46:00 PM
Quy định về quyền quyết định đầu tư hoặc bán tài sản của Đại hội đồng cổ đông
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Phạm Thái Ninh, email: thaininh.uel@gmail.com.

Tại Điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác.

Như vậy, Điều lệ của công ty cổ phần có được quy định tỷ lệ nêu trên đây là trên 35% được không? Vì Luật không nêu chi tiết là: trừ trường hợp Điều lệ quy định một tỷ lệ khác "lớn hơn" hay "nhỏ hơn". Nếu có thể quy định trong Điều lệ bất kỳ tỷ lệ nào vậy ý nghĩa của Luật Doanh nghiệp khi quy định tỷ lệ 35% là gì?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020, Đại hội đồng cổ đông có quyền quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác. Như vậy, Điều lệ công ty được quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị cụ thể trên mức 35% đã quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 549
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.