Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021
English
a A
Ngày 19/07/2021-13:27:00 PM
Quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 về xác định người đại diện theo pháp luật
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Phương Liên, email: liennguyenphuong0808@gmail.com.

Câu hỏi liên quan đến quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 xác định người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng dệt may Phố Nối.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1.Về việc xác định chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty

Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “2. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty”.

Khoản 1 và khoản 8 Điều 157 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị… 8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp”.

Căn cứ các quy định nêu trên, việc xác định Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã hết nhiệm kỳ làm người đại diện theo pháp luật hiện hành của Công ty là chưa phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

2. Về việc xác định hiệu lực pháp lý của các giao dịch trong thời gian chưa bầu/bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty

Các giao dịch của Công ty thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật giao dịch dân sự của pháp nhân. Trong đó, điều kiện giao dịch, chủ thể có thẩm quyền ký kết hợp đồng giao dịch, hiệu lực pháp lý của các hợp đồng giao dịch được quy định tại Điều 85, Điều 86, Điều 117, các quy định từ Điều 385 đến Điều 408 và quy định có liên quan của Bộ luật Dân sự năm 2015. Đề nghị Quý Công ty tham khảo ý kiến tư vấn của cơ quan quản lý nhà nước về tư pháp cho nội dung này.

3. Về khả năng Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị đảm nhiệm vai trò của người đại diện theo pháp luật của Công ty

Điều 12 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: “1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. 3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam”.

Căn cứ quy định nêu trên, tập thể Hội đồng quản trị không thể thực hiện vai trò của người đại diện theo pháp luật theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Nội dung câu hỏi kèm theo./.


File đính kèm:
XINYKIEN.zip

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Tổng số lượt xem: 973
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.