Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
English
a A
Ngày 20/08/2021-09:37:00 AM
Lựa chọn nhà đầu tư dự án xã hội hóa
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Lâm Văn Thái, email: thailamskhdt@gmail.com.

Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt Dự án Nạo vét luồng tàu vàm Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải tại Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 27/01/2021, với tổng mức đầu tư 36.429.990.000 đồng, nguồn vốn: Do nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện dự án hoàn trả.

Dự án Nạo vét luồng tàu vàm Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải là dự án xã hội hóa nạo vét vùng nước đường thủy nội địa theo hình thức thu hồi sản phẩm nạo vét (cát) thực hiện theo quy định tại Chương IV Nghị định số 159/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa và theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ thì việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư: “c) Trường hợp có một nhà đầu tư quan tâm, cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa”.

Hiện nay, Dự án Nạo vét luồng tàu vàm Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải đã hoàn thành việc công bố danh mục dự án rộng rãi trên trang Hệ thống đấu thầu quốc gia (30 ngày) và chỉ có một nhà đầu tư quan tâm thực hiện dự án.

Xin hỏi Quý Bộ, tỉnh Trà Vinh thực hiện chỉ định nhà đầu tư thực hiện dự án có trái quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 11 Điều 33 Nghị định số 159/2018/NĐ-CP, việc tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Liên quan đến nội dung này, khoản 3 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) quy định trường hợp có một nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm hoặc nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Đồng thời, căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ban hành quy định hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án; phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các nội dung khác (nếu có). Do đó, liên quan đến trình tự, thủ tục tổ chức lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án theo hình thức thu hồi sản phẩm nạo vét quy định tại Nghị định số 159/2018/NĐ-CP, đề nghị Quý Bạn đọc liên hệ với Bộ Giao thông Vận tải để được hướng dẫn cụ thể.

Ngoài ra, thông tin của Quý Bạn đọc chưa đề cập đến thời điểm công bố danh mục dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cũng như thời điểm nộp hồ sơ phê duyệt Dự án Nạo vét luồng tàu vàm Phước Thiện, xã Đông Hải, huyện Duyên Hải tại Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 27/01/2021. Vì vậy, đề nghị Quý Bạn đọc lưu ý quy định về chuyển tiếp đối với trường hợp đã nộp hồ sơ hợp lệ quy định tại khoản 11 Điều 77 của Luật Đầu tư và trường hợp dự án đã đăng tải danh mục dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành (ngày 01/01/2021) quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 121 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Kể từ thời điểm ngày 01/01/2021, việc chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức đấu thầu thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 29 Luật Đầu tư và Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, Nghị định số 25/2020/NĐ-CP./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 570
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.