Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 23 tháng 9 năm 2021
English
a A
Ngày 20/08/2021-09:39:00 AM
Tiêu chí đánh giá năng lực kinh nghiệm
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Kim Khánh, email: kimkhanh.gt88@gmail.com.

Công ty chúng tôi đang thực hiện lập hồ sơ tham gia đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo mẫu Phụ lục III của Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trong quá trình nghiên cứu tôi có thắc mắc như sau: Tại mục 2, chương II, Phụ lục III của Thông tư 06/2020/TT-BKHĐT về yêu cầu kinh nghiệm của có yêu cầu về dự án loại 1:

“Dự án trong lĩnh vực ____ [ghi lĩnh vực tương tự với lĩnh vực của dự án đang xét, bao gồm nhà ở thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; công trình đa năng, tổ hợp đa năng cho mục đích kinh doanh] mà nhà đầu tư đã tham gia với vai trò nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu và đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Dự án có tổng mức đầu tư tối thiểu bằng (5) ____ [ghi giá trị tương đương, thông thường trong khoảng 50%-70% tổng mức đầu tư của dự án đang xét]

+ Dự án mà nhà đầu tư có phần giá trị vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng (6) ____ [ghi giá trị tương đương, thông thường trong khoảng 50%-70% yêu cầu về vốn chủ sở hữu của dự án đang xét].

+ Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong năm gần đây ____ [ghi số năm theo yêu cầu].”

Tôi muốn hỏi nội dung yêu cầu về Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong năm gần đây. (Ví dụ trong hồ sơ mời tham gia đăng ký thực hiện dự án yêu cầu Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong năm 2016-2020) thì cần các giấy tờ gì chứng minh Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng trong năm gần đây.

Hiện tại các dự án chúng tôi đang triển khai đã hoàn thành đến 90% nhưng chưa có biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước thì phải chứng minh như thế nào với bên mời tham gia đăng ký thực hiện dự án về nội dung này. Chúng tôi nộp kèm theo hồ sơ tham gia đăng ký thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất các hợp đồng, biên bản nghiệm thu với nhà thầu thi công các hạng mục trong dự án có được không.

Việc yêu cầu về Dự án đã hoàn thành giai đoạn xây dựng mà phải cần có biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước sẽ làm hạn chế các nhà đầu tư có tiềm năng khi tham gia đăng ký thực hiện dự án.

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Để chứng minh kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự, nhà đầu tư phải cung cấp các tài liệu chứng minh các thông tin đã kê khai và tiến độ, chất lượng thực hiện hợp đồng như bản sao công chứng hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng, xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền/đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với dự án), chủ đầu tư/đại diện chủ đầu tư (đối với gói thầu) theo hướng dẫn tại ghi chú số 2 Mẫu số 3 Chương III Phụ lục III Thông tư số 06/2020/TT-BKHĐT.

Như vậy, việc đánh giá kinh nghiệm thực hiện dự án tương tự của nhà đầu tư cần căn cứ các tài liệu theo quy định nêu trên. Trường hợp dự án đã thực hiện của nhà đầu tư không có tài liệu chứng minh theo quy định thì chưa đủ cơ sở để xem xét, đánh giá việc nhà đầu tư khi triển khai đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng hay không./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 591
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.