Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
English
a A
Ngày 20/08/2021-09:41:00 AM
Đánh giá hồ sơ dự thầu
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Nguyễn Mạnh Tuấn, email: ksnguyenmanhtuan@gmail.com

Công trình A có Kế hoạch lựa chọn nhà thầu là phải đấu thầu rộng rãi. Chủ đầu tư không có năng lực nên đã thuê đơn vị Tư vấn đấu thầu X để tổ chức đấu thầu.

Trong quá trình đấu thầu, Tư vấn đấu thầu X đã chấm cho nhà thầu Y trúng thầu, đã công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, công trình đã thi công và nghiệm thu xong.

Tuy nhiên qua thanh tra, phát hiện Tư vấn đấu thầu X đã không yêu cầu nhà thầu Y làm rõ 05 tiêu chí của Hồ sơ Dự thầu (HSDT), trong khi đối chiếu HSDT với nội dung trong Hồ sơ Mời thầu (HSMT) thì các tiêu chí này không đạt. Các tiêu chí này bao gồm: Chứng minh năng lực tài chính; Chứng minh năng lực thi công (Hợp đồng tương tự); Nhân sự chủ chốt; Thiết bị chủ chốt; Uy tín của nhà thầu.

Qua làm việc bằng biên bản thì đơn vị Tư vấn đấu thầu X đã thừa nhận là sai. Tuy nhiên sau đó, đơn vị Tư vấn đấu thầu X, Nhà thầu Y và Chủ đầu tư muốn được bổ sung các tiêu chí đó cho hợp lệ với HSMT.

Xin hỏi Quý Bộ, việc bổ sung hồ sơ, tài liệu của HSDT sau thời điểm đã Công bố Kết quả lựa chọn nhà thầu như vậy có đúng với pháp luật quy định về Đấu thầu hay không? Nếu được, thì áp dụng theo điều khoản quy định tại văn bản pháp luật nào?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (khoản 1 Điều 15 và khoản 1 và 2 Điều 16) quy định việc đánh giá hồ sơ dự thầu phải căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu và các yêu cầu khách trong hồ sơ mời thầu, căn cứ vào hồ sơ dự thầu đã nộp, các tài liệu giải thích, làm rõ hồ sơ dự thầu của nhà thầu để bảo đảm lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm, có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu. Sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của hồ sơ dự thầu đã nộp, không thay đổi giá dự thầu. Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện hồ sơ dự thầu thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của hồ sơ dự thầu.

Theo đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu được thực hiện theo quy định nêu trên và thuộc trách nhiệm của bên mời thầu, tổ chuyên gia./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 658
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.