Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 24 tháng 9 năm 2021
English
a A
Ngày 20/08/2021-09:42:00 AM
Quy định về chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp tỉnh
(MPI) - Câu hỏi của bạn đọc Ngọc Thư, email: tinhnt83@wru.vn.

Thành viên hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị đấu thầu quy định tại khoản 2 Điều 119 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định "Thành viên Hội đồng tư vấn gồm đại diện của người có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội nghề nghiệp liên quan. Tuỳ theo tính chất của từng gói thầu và trong trường hợp cần thiết, ngoài thành viên nêu trên, Chủ tịch Hội đồng tư vấn có thể mời thêm các cá nhân tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng tư vấn...".

Xin hỏi Quý Bộ, Hiện cơ quan tôi là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nhận được đơn kiến nghị kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây lắp của nhà thầu tham gia gói thầu do Ban QLDA ĐTXD cấp huyện làm chủ đầu tư. Vậy để giải quyết kiến nghị của nhà thầu chúng tôi phải thành lập Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị, thì thành viên hội đồng tư vấn gồm những đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 119 được hiểu như thế nào: - Cụ thể thành viên gồm đại diện của người có thẩm quyền (trong trường hợp này đại diện người có thẩm quyền có được hiểu là đại diện của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư không?), và thành viên hội đồng tư vấn có bắt buộc phải bao gồm đại diện của hiệp hội nghề nghiệp liên quan không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 119 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp tỉnh là đại diện có thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Hội đồng tư vấn cấp tỉnh có trách nhiệm tư vấn về việc giải quyết kiến nghị đối với tất cả các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 119 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thành viên Hội đồng tư vấn gồm đại diện của người có thẩm quyền, đại diện của hiệp hội nghề nghiệp liên quan. Tùy theo tính chất của từng gói thầu và trong trường hợp cần thiết, ngoài thành viên nêu trên, Chủ tịch Hội đồng tư vấn có thể mời thêm các cá nhân tham gia với tư cách là thành viên của Hội đồng tư vấn.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp tỉnh là đại diện có thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành viên Hội đồng tư vấn gồm đại diện của người có thẩm quyền của gói thầu, dự án đang có kiến nghị./.


Bộ Kế hoạch và Đầu tư

    Tổng số lượt xem: 498
  •  

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)
  
Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Bản quyền thuộc về Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: 6B Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội - ĐT: 080.43485; Phòng Hành chính - Văn phòng Bộ: 024.38455298; Fax: 024.38234453.
Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Như Sơn – Giám đốc Trung tâm Tin học; Email: banbientap@mpi.gov.vn
Ghi rõ nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư (www.mpi.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.